NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Дигитализация и Индексиране

Национални Архиви дигитализира всякакъв вид документи независимо от размера - от формат А7 (или по-малък) до формат А0, включително. НAK предлага услуги за сканиране с висока скорост /десетки хиляди страници на ден за документи с добро качество/, както и сканиране „по мярка” за редки и деликатни архивни документи.
Дигитализирането може да бъде едно към едно, в мащаб, както и в сиво, черно-бяло или цветно според типа и качеството на оригиналните документи. Изображенията могат да бъдат с резолюция от 100 до 600 DPI.

Нашите услуги за дигитализиране включват:

Предлагаме и допълнителни услуги като:

Част от документите, които сме дигитализирали: фактури/поръчки, договори, подвързани книги, архитектурни скици, нотариални актове, медицински досиета, въпросници, древни документи, фишове, досиета на персонал, различни административни документи и други.

Свържете се с нас, за да узнаете повече за нашите услуги в управлението на документи.