30% по-ниски разходи за управление и съхранение на електронни данни и бекъп с нашето ново иновативно решение

Интелигентно управление и съхранение на електронни данни и бекъп

В момента всички създаваме, съхраняваме и унищожаваме маса електронни данни и използваме страшно много ресурси в администрирането им.

Интересуват ли ви 30% по-ниски разходи за управление на тези критични данни?

Национални Aрхиви разработи иновативно решение – “Интелигентно управление и съхранение на електронни данни и бекъп”, което ще намали с 30% общите ви разходи за софтуер, хардуер и съхранение на данни.

Защо новото ни решение е толкова ценно и защо го създадохме?

Защото с цел оптимизация и надграждане на процесите за архивиране на електронни данни, още по-голяма сигурност, както и светкавично бърз достъп до данните и тяхното визуализиране, разработихме достъпно решение за съхранение на база данни. Благодарение на него, имаме възможност да предоставим изцяло нова услуга – “Интелигентно управление и съхранение на електронни данни и бекъп”. Тя се изразява в това, че докато съхраняваме и преместваме данните от едни сървъри на други, запазваме връзката между тези сървъри. Така работата с тях не се затруднява и крайният потребител дори не разбира за въведените промени. Решението е достатъчно гъвкаво, за да може да се адаптира спрямо конкретните нужди на вашия бизнес, и да се постигнат най-добрите резултати.

Как и защо стигнахме до нуждата от разработката на тази иновация?

Когато става въпрос за архивиране на данни, най-честото възприятие на компаниите е – преместване на база данни и бек-ъпи от едно място (сървър) към друго. Според нас, това решение е временно, неефективно и архаично. Защо? По този начин се освобождава място в системите от преместването на информацията, но не се осигурява нужният светкавичен достъп до нея.

Наясно сме, че изразите „преместване“ и „електронно архивиране“ на бази и дигитални данни всъщност са различни термини и имплементации, и не са взаимнозаменяеми. Поради тази причина, през последната година и половина, инвестирахме време, усилия и знания, за да направим редица тестове и да разработим нашата нова услуга.

Защо сме уверени, че новата услуга ще бъде ефективна и ще намали разходите на бизнеса ви за съхранение на данни?

Отговорът е кратък – защото я тествахме многократно. Проведохме различни разработки и редица пилотни проекти, които доказаха ефикасността на новото ни решение. След успехите на тези проекти, можем да обявим уверено,, че в ползите и ефикасността на тази услуга се убедиха водещи компании в различни сектори на българския пазар – административен, застрахователен, търговски, производствен, медиен, финансов и др. Всеки от тях се характеризира с огромни масиви информация и документоообороти. В пилотните проекти участваха и компании със значително по-малко ресурси – с обеми от данни, вариращи от няколко GБ до няколко TB, които също успешно въведоха и използват новата ни услуга.

Резултатите от проучванията и проектите ни сочат, че след имплементация на новата ни услуга, клиентите ни спестяват около 30% от разходите за управлението на данните си. В същността на това е оптимизирането на разходите за софтуер, хардуер и съхранение на данни.

В какво се състои иновацията?

Развиваме своята среда за управление на данни чрез софтуера си Docs OnLine, който ни позволява да съхраняваме и свързваме данни в географски раздалечени точки, като същевременно успяваме да запазим централизиран, лесен и бърз достъп до цялата информация от крайните потребители. Всичко това се случва по сигурен начин – в зависимост от индивидуалните права на достъп на потребителите и вътрешнофирмените политики.

Отдалеченият достъп до данни използва модерни и ефикасни технологии, благодарение на които:

  • Изключително бързо откриване на данните, благодарение на cutting edge инфраструктурата ни;
  • Бързо, лесно, сигурно и безпроблемно визуализиране на данните, независимо дали за целта се използва мощна работна станция, лек и енергоефективен лаптоп, таблет с по-слаб хардуер или просто мобилен телефон.

Нашето решение е гъвкаво и ефективно дори в ситуации, в които вече имате одобрен и внедрен на корпоративно ниво софтуер за управление на данни. В този случай, ние можем да създадем интерфейс, чрез който ще имаме възможност да съхраняване данните и да предоставим бърз достъп до тях, което ще олекоти и улесни работата на вашия софтуер. Всичко това ще доведе до сигурност, бързина и удобства.

Също така, имаме индивидуален подход към специфичните изисквания на вашия бизнес, както  и наличните ви ресурси. Решението –  “Интелигентно управление и съхранение на електронни данни и бекъп” може да се адаптира спрямо нуждите и изискванията на компанията ви, за да постигнем оптимално най-добри резултати. Нашата основна цел е да предоставяме добавена стойност и най-ефективните и работещи решения за съхранение на бази данни на партньорите, с които работим. 

Свържете се с екипа ни, за да анализираме и обсъдим най-добрия подход за съхранение на данни за вашата компания. Научете повече за нас тук: https://www.nacorp-bg.com/ и не се колебайте да ни потърсите за повече детайли и информация.