NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Архивиране на документи

Информацията на вашата организация е най-ценният ви актив. Целта е тя да може да се управлява лесно както в настоящия, така и в бъдещ момент, като същевременно е подсигурена нейната защита. Отговорността за нейното опазване включва поредица от процеси за архивирането и организирането й.

Национални Архиви ви предлага заедно и ефективно да установим действителните ви нужди и да дефинираме рисковете, за да ви посъветваме и ориентираме към отговарящото на вашите нужди решение.

Използвайки нашия опит при архивиране и организиране на документи и информация, ще ви помогнем да спестите разходите си по архивната дейност с до 50% и същевременно да оптимизирате вашите вътрешни процеси.

Възможни минуси при вътрешно решение:

Национални Архиви предлага външно съхранение на вашия архив. Услугите ни са изцяло съобразени с вашите нужди:

Свържете се с нас и разберете повече как можем да ви помогнем в управлението на документите и архивите ви.