Как ЗК България Иншурънс постигна 30% по-кратко време за обработка на данни и заздрави връзката с клиентите си