Участвахме на форума Библиосвят 2019 с презентация на тема “Киберсигурност, GDPR и архиви в дигиталната ера”

Киберсигурност, GDPR и архиви в дигиталната ера” на “Библиосвят” 2019
BIC

Какъв бе подходът ни за избор точно на тази тема и как създадохме презентацията?

В бюлетина ни от Април разкрихме, че по покана на БИК през месец май ни предстои участие на специализирано издание – Бибилиосвят 2019. Това е ежегоден форум, на който български и чуждестранни компании представят как чрез своите продукти, услуги и бази данни помагат на клиентите да защитят и организират електронните си източници на информация.


В края на текста изброяваме и ще оставим линкове към всички участници. Решенията, които предлагат, позволяват много по-голяма степен на достъпност до специализирана медицинска и научна литература, ресурси, свързаност и дори идеи за пространствено проектиране! Страхотни са!

Въпроси към нас

Към нас въпросите в предварителни разговори бяха свързани с:


На разположение имахме 30 минути. Темата ни бе със заглавие “Киберсигурност, GDPR и архиви в дигиталната ера”. Така обхванахме и трите аспекта, а като свързващото звено оставихме основната ни дейност – архивирането. При изграждането обърнахме последователността. Вместо да се представим кои сме и от колко години сме на пазара, решихме че най-ярко ще говорят  проблемите, пред които са били изправени клиентите ни преди. Затова на първо място поставихме фокус именно върху тях. Те ги срещат на най-различни нива.

  • от организирането на информация до категоризирането;
  • имат липса на подходящи помещения за съхранение служители или;
  • обучени служители за изпълнението на дейността по архивиране.


Така достигнахме до това какви са различните подходи, които прилагаме, за да ги решим и как сме създали стройна система за в бъдеще. Чувствителна бе темата, свързана със сигурността и осигуряването на защитен достъп до информация – как се изгражда и лесен ли е за ползване и поддръжка.


Самата презентация споделяме с вас тук: GDPR, Cyber Security and Archives in the digital era

 

Списък с участниците:


ABE-IPS  – разпространители на чуждоезична литература, научни списания и бази данни в Полша.

The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – водещ доставчик на пълнотекстово индексирани електронни документи – електронни списания, електронни книги и сива литература – в областта на хуманитарните, социалните науки, изкуството, лингвистиката и литературата от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа.

EBSCO Information Services (EBSCO) – водещ доставчик на услуги за локализиране на информационни източници, обслужва над 11000 клиенти в над100 страни по света.

Edward Elgar Publishing – водещо международно, академично и научно издателство, специализирано в областта на социалните и правни науки. Публикува 350 заглавия годишно с над 550 реномирани такива.

Emerald Group Publishing – подпомага практиката и науните изследвания. Колекцията от електронни списания за 2019 г. предлага над 185 хиляди статии в областта на мениджмънта и допълнително по специализирани проблеми.

IOP Publishing е издателство на научно дружество и се стреми да осигури добро разпространение, да популяризира и да придаде стойност на постиженията на научната общност.

Логистични системи ООД (Логсис) – проектиране на стелажи  с цел създаване на хармонично библиотечно пространство с функционалност и естетика. Допринасят за поддържането на ред и яснота.

OCLC – международната библиотечна мрежао сигурява за библиотеките споделено ползване на технологии, информация и подкрепящи програми, за да могат да подпомогнат научния процес и създаването на иновации.

Oxford University Press (OUP) e подразделение на Оксфордския университет. Издателството продължава традицията на университета да поддържа изключително ниво на научните изследвания, академичната дейност и образованието и публикува в цял свят.

Издателска група „Thieme“ – специализирана в публикуването на научна и медицинска литература.  Издателството публикува над 100 рецензирани периодични издания и над 500 нови книги годишно.

Wiley – партнира си с библиотеки от цял свят, за да осигури достъп до фундаментални информационни източници, като подпомага иновативните научни изследвания и обучение.  Предлагат информация за първични резултати и анализи в различни области – здравеопазване, физика, социални и хуманитарни науки и много други.

Ако имате въпроси или се нуждаете от съвет за вашите архиви, оставете коментар или се свържете с нас. Ще се радваме да ви помогнем! 👐


Авторски права © Национални Архиви 2019

Other related posts