NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Въвеждане на данни

Национални Архиви има доказан опит във въвеждането на данни (Data Entry). През годините в работата си по различни проекти сме се сблъсквали с най-разнообразни документи. Предлагаме високи качество, точност, скорост и контрол на качеството през целия процес на работата.

Също така въвеждаме данни от документите в това число текст, цифри, символи. Например от:

Предлагаме и допълнителни услуги като:

Въвеждането на данните може да бъде част от процеса по сканиране и индексиране или може да бъде заявено като отделна услуга.
Свържете се с нас и разберете повече как можем да ви съдействаме във вашия проект.