NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Контейнери за унищожение

Спрямо различните видове документи предлагаме специални заключващи се контейнери с различни литражи, които могат да бъдат предоставени във вашите офис помещения. Процесът по поверително унищожаване протича чрез събиране на контейнерите с материалите по установен график. Така гарантираме най-строги мерки на сигурност при заличаването на информацията.
Работим с доказани производители и използваме единствено материали и оборудване, минали през утвърдени стандарти за сигурност.

Нашите контейнери са адаптирани по размер за офиси на мениджмънта, офис пространства или за по-големи площи.

Услуги