Конфиденциално и сигурно унищожение

 

В съответствие с българското и европейското законодателство за унищожаване на документи и информация

Тъй като обемът на информацията продължава да расте, вероятността от загубата й или нарушение също се увеличава. Ако просто изхвърлите документите или използвате шредера в офиса, възможно е данните на вашите клиенти да попаднат в грешните ръце и да изложат бизнеса ви на риск. Навременното унищожаване на документи, архиви и твърди дискове s изтекъл период на съхранение, които съдържат лична или поверителна информация, вече е задължително за всеки бизнес.

Услугите на Национални Архиви са конфиденциални, надеждни и сигурни, съобразени с българското и европейско законодателство за унищожаването на документи, както и със специфичните изисквания на бизнеса ви. Отговаряме на изискванията по GDPR във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

Унищожаваме хартия, класьори, меки папки, кредитни и банкови карти. Унищожаваме твърди дискове, CD/DVD, други ИТ активи. Водим се от закона за НАП, Закона за счетоводството и Закон за ДДС. Сроковете за съхранение тук.

Използвайки услугите ни, вие помагате на вашата организация да:

  • Намали разходите за управление на информационни активи, които вече не са полезни или необходими за вашата организация;
  • Унищожава информацията по сигурен и природосъобразен начин с помощта на обучените ни специалисти, които следват сертифицирани процеси;
  • Разчита на професионалните ни съвети и избере подходящ план за действие - унищожаването може да се извърши като еднократна услуга или да бъде периодична;
  • Намали риска и защити репутацията си;
  • Спазва законовите изисквания.

Бързо и сигурно унищожаване на архиви, документи и твърди дискове с изтекъл период на съхранение

Процесът преминава през следните няколко етапа:

  1. Подготовка - извършваме предварителен анализ за определяне на активите с изтекъл период за съхранение;
  2. Приготвяме и оформяме цялата документация, придружаваща процеса - заповед от ръководството, акт за унищожение и накрая протокол за унищожените документи - няма нужда да се тревожите дали и какви документи ще ви бъдат необходими;
  3. Пристъпваме към физическото действие единствено след вашето одобрение - използваме специални машини;
  4. Издаваме протокол за унищожените документи - в него се съдържа пълен опис на всичко, коетое било заличено - това е последният етап и ви служи като доказатество при одити.

Днес работим с над 150 фирми, които ни повериха не само сигурното съхранение на документите си, но и отговорността да следим за законовия срок за опазването им.

Процесът по унищожаване не е компрометиран в нито един момент и е сертифициран от LRQA – “Lloyd’s Register Quality Assurance” по интегрирания ISO стандарт 9001:27001 (Quality Management & Information Seucrity Integrated System).

Контейнери за унищожение на документи

Спрямо различните видове документи предлагаме специални дизайнерски заключващи се контейнери с различни литражи, които могат да бъдат предоставени във вашите офис помещения. Процесът по поверително унищожаване протича чрез събиране на материалите по установен график. Така гарантираме най-строги мерки на сигурност при заличаването на информацията.

Работим с доказани производители и използваме единствено материали и оборудване, минали през утвърдени стандарти за сигурност. Нашите контейнери са адаптирани по размер за офиси на мениджмънта, офис пространства или за по-големи площи и се предлагат в два размера - 240 l и 120 l. Ако искате да поръчате контенер за унищожение за офиса си, изпратете ни запитване

Голям контейнер

Обем: 240 л

Контейнер за поставяне на хартия, предвидена за унищожаване

Подходящ за по-големи офис помещения и складови бази

Малък контейнер

Обем: 120 л

Контейнер за поставяне на хартия за унищожение

Подходящ за офис помещения, в близост до принтер

Да намерим точното решение заедно