Конфиденциално и сигурно унищожение


В съответствие с българското и европейското законодателство за унищожаване на документи и информация


Тъй като обемът на информацията продължава да расте, вероятността от загубата й или нарушение също се увеличава. Ако просто изхвърлите документите или използвате шредера в офиса, възможно е данните на вашите клиенти да попаднат в грешните ръце и да изложат бизнеса ви на риск. Навременното унищожаване на активите, които съдържат лична или поверителна информация, вече е задължително за всеки бизнес.

Услугите на Национални Архиви са конфиденциални, надеждни и сигурни, съобразени с българското и европейско законодателство за унищожаването на документи и съобразени със специфичните изисквания на бизнеса ви. Отговаряме на изискванията по GDPR във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

Унищожаваме хартия, класьори, меки папки, кредитни и банкови карти, CD/DVD и други ИТ активи.

Използвайки услугите ни, вие помагате на вашата организация да:
• Намали разходите за управление на информационни активи, които вече не са полезни или необходими за вашата организация
• Унищожава информацията по сигурен и природосъобразен начин с помощта на обучените ни специалисти, които следват сертифицирани процеси
• Разчита на професионалните ни съвети и избере подходящ план за действие - унищожаването може да се извърши като еднократна услуга или да бъде периодична
• Намали риска и защити репутацията си
• Спазва законовите изисквания

Днес работим с над 150 фирми, които ни повериха не само сигурното съхранение на документите си, но и отговорността да следим за законовия срок за опазването им.

Процесът по унищожаване не е компрометиран в нито един момент и е сертфициран от LRQA – “Lloyd’s Register Quality Assurance” по интегрирания ISO стандарт 9001:27001 (Quality Management & Information Seucrity Integrated System).

Контейнери за унищожение


Спрямо различните видове документи предлагаме специални дизайнерски заключващи се контейнери с различни литражи, които могат да бъдат предоставени във вашите офис помещения. Процесът по поверително унищожаване протича чрез събиране на материалите по установен график. Така гарантираме най-строги мерки на сигурност при заличаването на информацията.

Работим с доказани производители и използваме единствено материали и оборудване, минали през утвърдени стандарти за сигурност. Нашите контейнери са адаптирани по размер за офиси на мениджмънта, офис пространства или за по-големи площи.

Конфиденциално и сигурно унищожение


В съответствие с българското и европейското законодателство за унищожаване на документи и информация


Тъй като обемът на информацията продължава да расте, вероятността от загубата й или нарушение също се увеличава. Ако просто изхвърлите документите или използвате шредера в офиса, възможно е данните на вашите клиенти да попаднат в грешните ръце и да изложат бизнеса ви на риск. Навременното унищожаване на активите, които съдържат лична или поверителна информация, вече е задължително за всеки бизнес.

Услугите на Национални Архиви са конфиденциални, надеждни и сигурни, съобразени с българското и европейско законодателство за унищожаването на документи и съобразени със специфичните изисквания на бизнеса ви. Отговаряме на изискванията по GDPR във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

Унищожаваме хартия, класьори, меки папки, кредитни и банкови карти, CD/DVD и други ИТ активи.

Използвайки услугите ни, вие помагате на вашата организация да:
• Намали разходите за управление на информационни активи, които вече не са полезни или необходими за вашата организация
• Унищожава информацията по сигурен и природосъобразен начин с помощта на обучените ни специалисти, които следват сертифицирани процеси
• Разчита на професионалните ни съвети и избере подходящ план за действие - унищожаването може да се извърши като еднократна услуга или да бъде периодична
• Намали риска и защити репутацията си
• Спазва законовите изисквания

Днес работим с над 150 фирми, които ни повериха не само сигурното съхранение на документите си, но и отговорността да следим за законовия срок за опазването им.

Процесът по унищожаване не е компрометиран в нито един момент и е сертфициран от LRQA – “Lloyd’s Register Quality Assurance” по интегрирания ISO стандарт 9001:27001 (Quality Management & Information Seucrity Integrated System).

Контейнери за унищожение


Спрямо различните видове документи предлагаме специални дизайнерски заключващи се контейнери с различни литражи, които могат да бъдат предоставени във вашите офис помещения. Процесът по поверително унищожаване протича чрез събиране на материалите по установен график. Така гарантираме най-строги мерки на сигурност при заличаването на информацията.

Работим с доказани производители и използваме единствено материали и оборудване, минали през утвърдени стандарти за сигурност. Нашите контейнери са адаптирани по размер за офиси на мениджмънта, офис пространства или за по-големи площи.

Конфиденциално и сигурно унищожение


В съответствие с българското и европейското законодателство за унищожаване на документи и информация


Тъй като обемът на информацията продължава да расте, вероятността от загубата й или нарушение също се увеличава. Ако просто изхвърлите документите или използвате шредера в офиса, възможно е данните на вашите клиенти да попаднат в грешните ръце и да изложат бизнеса ви на риск. Навременното унищожаване на активите, които съдържат лична или поверителна информация, вече е задължително за всеки бизнес.

Услугите на Национални Архиви са конфиденциални, надеждни и сигурни, съобразени с българското и европейско законодателство за унищожаването на документи и съобразени със специфичните изисквания на бизнеса ви. Отговаряме на изискванията по GDPR във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

Унищожаваме хартия, класьори, меки папки, кредитни и банкови карти, CD/DVD и други ИТ активи.

Използвайки услугите ни, вие помагате на вашата организация да:
• Намали разходите за управление на информационни активи, които вече не са полезни или необходими за вашата организация
• Унищожава информацията по сигурен и природосъобразен начин с помощта на обучените ни специалисти, които следват сертифицирани процеси
• Разчита на професионалните ни съвети и избере подходящ план за действие - унищожаването може да се извърши като еднократна услуга или да бъде периодична
• Намали риска и защити репутацията си
• Спазва законовите изисквания

Днес работим с над 150 фирми, които ни повериха не само сигурното съхранение на документите си, но и отговорността да следим за законовия срок за опазването им.

Процесът по унищожаване не е компрометиран в нито един момент и е сертфициран от LRQA – “Lloyd’s Register Quality Assurance” по интегрирания ISO стандарт 9001:27001 (Quality Management & Information Seucrity Integrated System).

Контейнери за унищожение


Спрямо различните видове документи предлагаме специални дизайнерски заключващи се контейнери с различни литражи, които могат да бъдат предоставени във вашите офис помещения. Процесът по поверително унищожаване протича чрез събиране на материалите по установен график. Така гарантираме най-строги мерки на сигурност при заличаването на информацията.

Работим с доказани производители и използваме единствено материали и оборудване, минали през утвърдени стандарти за сигурност. Нашите контейнери са адаптирани по размер за офиси на мениджмънта, офис пространства или за по-големи площи.

Вижте още

 
Архивиране

Поемаме транспорта
и логистиката на
целия ви архив което искате да предадете
Разберете повече
Сканиране и индексиране

Помагаме ви да достигнете
по-бързо и лесно до търсения документ
Разберете повече
Унищожаване

Следим законовите срокове и изпълняваме процеса
конфиденциално и сигурно
Разберете повече

Да намерим точното решение заедно

 
BG