fbpx

Конфиденциално и сигурно унищожение

 

В съответствие с българското и европейското законодателство за унищожаване на документи и информация

 

Тъй като обемът на информацията продължава да расте, вероятността от загубата й или нарушение също се увеличава. Ако просто изхвърлите документите или използвате шредера в офиса, възможно е данните на вашите клиенти да попаднат в грешните ръце и да изложат бизнеса ви на риск. Навременното унищожаване на активите, които съдържат лична или поверителна информация, вече е задължително за всеки бизнес.

Услугите на Национални Архиви са конфиденциални, надеждни и сигурни, съобразени с българското и европейско законодателство за унищожаването на документи и съобразени със специфичните изисквания на бизнеса ви. Отговаряме на изискванията по GDPR във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

Унищожаваме хартия, класьори, меки папки, кредитни и банкови карти, CD/DVD и други ИТ активи.

Използвайки услугите ни, вие помагате на вашата организация да:

 • Намали разходите за управление на информационни активи, които вече не са полезни или необходими за вашата организация;
 • Унищожава информацията по сигурен и природосъобразен начин с помощта на обучените ни специалисти, които следват сертифицирани процеси;
 • Разчита на професионалните ни съвети и избере подходящ план за действие - унищожаването може да се извърши като еднократна услуга или да бъде периодична;
 • Намали риска и защити репутацията си;
 • Спазва законовите изисквания.

Как извършваме процеса бързо и сигурно?

Процесът преминава през следните няколко етапа:

 1. Подготовка - извършваме с предварителен анализ за определяне на активите с изтекъл период за съхранение;
 2. Приготвяме цялата документация, придружаваща процеса - няма нужда да се тревожите дали и какви документи ще ви бъдат необходими;
 3. Единствено след вашето одобрение пристъпваме към физическото действие, което се извършва в специални машини;
 4. В края на процеса издаваме протокол за унищожение, съдържащ пълен опис на унищожените документи.

Днес работим с над 150 фирми, които ни повериха не само сигурното съхранение на документите си, но и отговорността да следим за законовия срок за опазването им.

Процесът по унищожаване не е компрометиран в нито един момент и е сертифициран от LRQA – “Lloyd’s Register Quality Assurance” по интегрирания ISO стандарт 9001:27001 (Quality Management & Information Seucrity Integrated System).

Контейнери за унищожение

Спрямо различните видове документи предлагаме специални дизайнерски заключващи се контейнери с различни литражи, които могат да бъдат предоставени във вашите офис помещения. Процесът по поверитеaлно унищожаване протича чрез събиране на материалите по установен график. Така гарантираме най-строги мерки на сигурност при заличаването на информацията.

Работим с доказани производители и използваме единствено материали и оборудване, минали през утвърдени стандарти за сигурност. Нашите контейнери са адаптирани по размер за офиси на мениджмънта, офис пространства или за по-големи площи.

Конфиденциално и сигурно унищожение

 

В съответствие с българското и европейското законодателство за унищожаване на документи и информация

 

Тъй като обемът на информацията продължава да расте, вероятността от загубата й или нарушение също се увеличава. Ако просто изхвърлите документите или използвате шредера в офиса, възможно е данните на вашите клиенти да попаднат в грешните ръце и да изложат бизнеса ви на риск. Навременното унищожаване на активите, които съдържат лична или поверителна информация, вече е задължително за всеки бизнес.

Услугите на Национални Архиви са конфиденциални, надеждни и сигурни, съобразени с българското и европейско законодателство за унищожаването на документи и съобразени със специфичните изисквания на бизнеса ви. Отговаряме на изискванията по GDPR във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

Унищожаваме хартия, класьори, меки папки, кредитни и банкови карти, CD/DVD и други ИТ активи.

Използвайки услугите ни, вие помагате на вашата организация да:

 • Намали разходите за управление на информационни активи, които вече не са полезни или необходими за вашата организация;
 • Унищожава информацията по сигурен и природосъобразен начин с помощта на обучените ни специалисти, които следват сертифицирани процеси;
 • Разчита на професионалните ни съвети и избере подходящ план за действие - унищожаването може да се извърши като еднократна услуга или да бъде периодична;
 • Намали риска и защити репутацията си;
 • Спазва законовите изисквания.

Как извършваме процеса бързо и сигурно?

Процесът преминава през следните няколко етапа:

 1. Подготовка - извършваме с предварителен анализ за определяне на активите с изтекъл период за съхранение;
 2. Приготвяме цялата документация, придружаваща процеса - няма нужда да се тревожите дали и какви документи ще ви бъдат необходими;
 3. Единствено след вашето одобрение пристъпваме към физическото действие, което се извършва в специални машини;
 4. В края на процеса издаваме протокол за унищожение, съдържащ пълен опис на унищожените документи.

Днес работим с над 150 фирми, които ни повериха не само сигурното съхранение на документите си, но и отговорността да следим за законовия срок за опазването им.

Процесът по унищожаване не е компрометиран в нито един момент и е сертифициран от LRQA – “Lloyd’s Register Quality Assurance” по интегрирания ISO стандарт 9001:27001 (Quality Management & Information Seucrity Integrated System).

Контейнери за унищожение

Спрямо различните видове документи предлагаме специални дизайнерски заключващи се контейнери с различни литражи, които могат да бъдат предоставени във вашите офис помещения. Процесът по поверитеaлно унищожаване протича чрез събиране на материалите по установен график. Така гарантираме най-строги мерки на сигурност при заличаването на информацията.

Работим с доказани производители и използваме единствено материали и оборудване, минали през утвърдени стандарти за сигурност. Нашите контейнери са адаптирани по размер за офиси на мениджмънта, офис пространства или за по-големи площи.

Конфиденциално и сигурно унищожение

 

В съответствие с българското и европейското законодателство за унищожаване на документи и информация

 

Тъй като обемът на информацията продължава да расте, вероятността от загубата й или нарушение също се увеличава. Ако просто изхвърлите документите или използвате шредера в офиса, възможно е данните на вашите клиенти да попаднат в грешните ръце и да изложат бизнеса ви на риск. Навременното унищожаване на активите, които съдържат лична или поверителна информация, вече е задължително за всеки бизнес.

Услугите на Национални Архиви са конфиденциални, надеждни и сигурни, съобразени с българското и европейско законодателство за унищожаването на документи и съобразени със специфичните изисквания на бизнеса ви. Отговаряме на изискванията по GDPR във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

Унищожаваме хартия, класьори, меки папки, кредитни и банкови карти, CD/DVD и други ИТ активи.

Използвайки услугите ни, вие помагате на вашата организация да:

 • Намали разходите за управление на информационни активи, които вече не са полезни или необходими за вашата организация;
 • Унищожава информацията по сигурен и природосъобразен начин с помощта на обучените ни специалисти, които следват сертифицирани процеси;
 • Разчита на професионалните ни съвети и избере подходящ план за действие - унищожаването може да се извърши като еднократна услуга или да бъде периодична;
 • Намали риска и защити репутацията си;
 • Спазва законовите изисквания.

Как извършваме процеса бързо и сигурно?

Процесът преминава през следните няколко етапа:

 1. Подготовка - извършваме с предварителен анализ за определяне на активите с изтекъл период за съхранение;
 2. Приготвяме цялата документация, придружаваща процеса - няма нужда да се тревожите дали и какви документи ще ви бъдат необходими;
 3. Единствено след вашето одобрение пристъпваме към физическото действие, което се извършва в специални машини;
 4. В края на процеса издаваме протокол за унищожение, съдържащ пълен опис на унищожените документи.

Днес работим с над 150 фирми, които ни повериха не само сигурното съхранение на документите си, но и отговорността да следим за законовия срок за опазването им.

Процесът по унищожаване не е компрометиран в нито един момент и е сертифициран от LRQA – “Lloyd’s Register Quality Assurance” по интегрирания ISO стандарт 9001:27001 (Quality Management & Information Seucrity Integrated System).

Контейнери за унищожение

Спрямо различните видове документи предлагаме специални дизайнерски заключващи се контейнери с различни литражи, които могат да бъдат предоставени във вашите офис помещения. Процесът по поверитеaлно унищожаване протича чрез събиране на материалите по установен график. Така гарантираме най-строги мерки на сигурност при заличаването на информацията.

Работим с доказани производители и използваме единствено материали и оборудване, минали през утвърдени стандарти за сигурност. Нашите контейнери са адаптирани по размер за офиси на мениджмънта, офис пространства или за по-големи площи.

Вижте още

 
Архивиране

Поемаме транспорта
и логистиката на
целия ви архив което искате да предадете
Разберете повече
Сканиране и индексиране

Помагаме ви да достигнете
по-бързо и лесно до търсения документ
Разберете повече
Унищожаване

Следим законовите срокове и изпълняваме процеса
конфиденциално и сигурно
Разберете повече

Да намерим точното решение заедно

 
BG