NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Сканиране на документи

Сканирането и индексирането улесняват управлението на бързо нарастващия обем от хартиени архиви и помагат да спестите време и ресурси, както и да постигнете по-високо ниво на сигурност за вашата информация.

Национални Архиви сканира всякакви по вид и размер документи (от формат А7 (или по-малък) до формат А0 включително. Нашите обучени колеги използват професионални техника и програми за сканиране, чрез които достигаме десетки хиляди страници на ден.
Как протичат процесите?

Сканиране на документи:

Сканирането извършваме чрез високооборотни скенери за често срещаните формати. Разполагаме и със специализирани широкоформатни  машини за нестандартни размери хартия (като градоустройствени планове например, които са снабдени с механизми за предпазване на старинни документи. Размерът на сканираното копие може да бъде в мащаб 1:1 или „по мярка” за редки и деликатни архивни документи. А в зависимост от типа и качеството на оригиналите може да бъде осъществено в сиво, черно-бяло или цветно. Готовите изображения са с възможност за резолюция до 600 DPI.

Индексиране на документи

Допълнителните услуги, които предлагаме, но без да се ограничават само до това са*:

Част от документите, които сме сканирали и индексирали досега са полици, фактури, договори, медицински досиета, досиета на персонал, различни административни документи, подвързани книги, чертежи, нотариални актове и др.

Интересувате се от външнофирмено решение за своите документи?  Свържете се с нас, и с радост ще изготвим подходящото за вас решение.

Услуги