NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Електронен архив

Когато ни поверявате своите документи, ние знаем, че най-важно за вас е освен да получите сигурна защита, да можете да разполагате с тях по бърз и удобен начин. Разработеният от Национални Архиви софтуер DocsOnLine Web© ви позволява за секунди сигурно да достигнете до конкретна информация и да я визуализирате, при това по всяко време на денонощието. Единственото, от което се нуждаете, е добра интернет връзка.

Ползи от електронните архиви

Електронният архив е уеб-базиран и изключително удобен. Той е скалируем и позволява поддържането на милиони видове документи в различни формати: pdf, doc и др. Резултатът за вас:

Така спазвате законовите изисквания във връзка с директния достъп до инфморацията.

Услуги