NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Електронен каталог

Това е описът на вашите физически документи в нашата система. Електронният каталог  е създаден специално за вашата компания като съдържащите полета са приспособени към спецификите на вашата организация, типологията и категоризирането на документите. Уеб базираният ни софтуер е бутик. Чрез него ще имате един пълен инвентар на съществуващите папки и документи и ще можете по всяко време да направите справки. Квалифициран персонал се грижи за защитата, състоянието и проследимостта на документите и архивите ви и ви помага да ги управлявате по подходящ начин.

Електронния каталог спестявате време и ви помага да:

Услуги