NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Унищожаване на електронни носители

Не рискувайте нарушаване на конфиденциалността на данните, независимо от формàта на носителя.

Чрез утвърдените ни процеси за безопасно унищожаване на електронни носители, магнитни ленти, твърди дискове, CD, DVD  и други ИТ активи, Национални Архиви гарантира пълното заличаване на информацията, съдържаща се върху тях. Унищожението е надеждно и необратимо, а ние работим в защита на вашите интереси.

Услуги