Как фирмите, работещи основно с хартиени документи, отговарят на изискванията по GDPR?

GDPR-hartieni-dokumenti

Бизнесът посрещна предизвикателството, наречено GDPR, и 25.05.2018 отмина също толкова бързо, колкото усещахме как стремглаво наближава през целия месец мaй. В следствие на новата регулаторна рамка за защита на личните данни доста компании имат притеснения, главно свързани с принципите на Регламент ЕС 2016/679 и принципите, заложени в него. Хартиени документи, с които основно работят, но без да се ограничават само до тях, са:

 • HR документи
 • Бизнес документация
 • Медицински досиета
 • Лични файлове
 • Финансово-счетоводни документи

 

Именно това беше и моментът, в който установихме, че основният фокус на всички е върху заплахите за киберсигурността, пробивите на сървъри, съществуващите уязвимости при предаване на бази данни и данните, съхранявани и предавани между сървъри и мрежи.

Документи на хартиен носител

Но какво се случва с традиционния хартиен носител?

GDPR-hartieni-dokumenti-2

С GDPR, който вече е в сила, рязко се покачва рискът при вътрешното съхранение хартиени документи. Но защо?

Опасенията на компаниите

Те произтичат главно от факта, че след внимателно запознаване с изискванията и извършване на чек лист, се оказва непосилно за тях, с текущите им практики, да отговорят на изискванията на Регламента. При много от компаниите липсва всичко или поне част от следното:

 • внедрени подходящи технически и организационни мерки за сигурното съхранение на документи, съдържащи лични данни, независимо от носителя;
 • пълна и точна информация с какви данни разполагат;
 • защитени работни и хранилищни помещения, в които да обработват и съхраняват документи, съдържащи лични данни;
 • защитена и сигурна софтуерна и мрежова инфраструктура, която да контролира регламентирания и минимално необходим достъп, да ограничава нерегламентирания такъв и да предоставя надеждна и същевременно високодостъпна среда за управление на чувствителната информация;
 • обучени служители, които познават и прилагат практиките за правилно управление на информацията

Заплахите от документи на хартиен носител

GDPR-hartieni-dokumenti-3

Знаете ли, че по последни данни около 85% от компаниите все още разчитат на традиционното хартиено копие за създаване и разпространение на информация?

Мониторингът на хартиените документи и гарантирането, че те се събират, обработват и съхраняват в съответствие с GDPR може да ви затрудни значително. Една бърза проверка, която можете да си направите, за да разберете дали ги управлявате в съответствие с изискванията:

 1. Ако получа запитване за конкретна информация, знам ли къде е документът, който я съдържа?
 2. За колко време ще го намеря?
 3. Сигурен ли съм, че този документ е при мен?
 4. Колко копия има този документ?
 5. Знам ли коя информация трябва да задържа, пазя ли ненужна информация и коя как трябва да унищожа?

Ако отговорът на някой от горните въпроси ви е затруднил, то част основните процеси, които подсигуряват съответствието ви с GDPR, не функционират правилно. Но те са пряко свързани с начините, по които:

 • събирате лични данни
  (събирате ли само данни с конкретна цел и знаете ли как да ги категоризирате?)
 • ги поддържате актуални
  (съхранявате ли само тази информация, която ви е нужна?)
 • ги съхранявате
  (кой има достъп до личните данни, достатъчно защитена ли е софтуерната система, която ползвате за обработка на данните?; къде отиват хартиените копия и кой има достъп до тях?)
 • ги унищожавате
  (кой унищожава личните данни и доколко сигурно става това?)

Как да съхраняваме фирмени документи?

GDPR все пак не е толкова страшен. Няколко съвета за бързи стъпки, които да предприемете, за да преодолеете горните въпроси, в случай, че сте преценили сами да съхранявате хартиените си документи:

GDPR-hartieni-dokumenti-4
 1.  Идентифициране на отделите
  Определете кои са отделите, в които най-вероятно ще бъдат създавани и съхранявани записи, съдържащи информация за лична идентификация.
 2. Приоритизиране
  Приоритизирайте документите и записите за сканиране — дигиталните документи не заемат физическо място и се управляват много по-лесно. Помислете как ще категоризирате, наименовате и класифицирате различната информация. Как ще бъдат идентифицирани те? Колко служители ще са нужни, за да сканират документите? Какво оборудване ще ви бъде необходимо? А с каква програма за сканиране ще го направите? Къде ще съхранявате вече дигитализираните документи и как ще подсигурите защитата им?
 3. Защитено място за съхранение
  Отредете защитено място за съхранение на хартиените носители. Ако решите да ги съхранявате при себе си, уверете се, че помещението, което сте избрали е с ясно определен и контролиран достъп и има отчетност за вашите служители. Уверете се също, че то е достатъчно голямо, за да може да поеме и текущия, и бъдещия обем на вашия архив. Дали разходите по това допълнително помещение не могат да се превърнат в инвестиция за друга дейност, основна за бизнеса ви?
 4. Контрол над всички копия
  Уверете се, че имате контрол над копията, които се правят, защото често хартиените документи водят двоен или троен живот — направени са няколко фотокопия, които понякога могат да бъдат намерени дори върху принтерите, има копия в USB флаш памети, CD, DVD, на работните плотове на служителите ви или на ред други места и носители. Редовни обучения за начина, по който се управлява информацията, биха ви спестили много тревоги дали частна информация би могла да попадне в неподходящи ръце.
 5. Поверителност
  Осигурете поверителност на информацията си — само оторизирани лица да имат достъп или да могат да правят копия на документи, които съдържат лична информация. Така ще избегнете моменти, в които служител, сътрудник или контрагент би могъл да забрави чувствителна документация на обществено място и изобщо лични данни да се окажат на неправилното място в неподходящото време
 6. Актуални записи
  Управлявайте и поддържайте актуални записи, а от ненужните се освободете.

  Според GDPR личните данни не трябва да се пазят по-дълго от необходимото по отношение на целите, за които се обработват. Като съвестни администратори, организациите трябва да гарантират поддържането на актуални и точни лични данни (разбира се, след подадена молба за актуализиране от страна на субектите). Същевременно, всички лични данни трябва да бъдат безопасно унищожени веднага щом вече не са необходими, като по този начин те намаляват рискът информацията да стане неточна или остаряла. Лесен и рентабилен начин за работа само с нужни на бизнеса документи е дигитализиране и сканиране на хартиените документи и навременното унищожаване на документите с изтекъл законов срок за съхранение.
 7. Обмислени разходи
  Не забравяйте, че търсенето на хартиени документи отнема значително време и всъщност може да ви излезе доста скъпо.

  Американските фирми губят 8 милиарда щатски долара годишно само за управление на хартия Това струва на организацията средно $ 20, за да подаде документ, $ 120 за намиране на неточен документ и $ 220 за възпроизвеждане на изгубен документ
 8. Квалифициран персонал
  И накрая, за да гарантирате, че поддържате съответствие с GDPR, трябва да подсигурите квалифициран персонал, който да бъде обучен, за да осъществява редовно наблюдение върху процесите за съхранение, задържане и унищожаване на документи.

От години основната ни цел е да осигурим спокойствие за клиентите ни, защитавайки тяхната информация и заедно да подобрим начина, по който управляват бизнес документите си като ускорим достъпа им до конкретна информация. За да подсигурим и съответствието си с GDPR, освен, че сме сертифицирани по интегрирания ISО стандарт 27001:9001 за информационна сигурност и управление на качеството, вложихме ресурси и предприехме допълнителни мерки към нашите процеси.

В специализиран брой, посветен на GDPR, разкрихме как нашите услуги по управлениесъхранениедигитализиране и унищожаване на документи и информация отговорят на изискванията на Регламента. Ще разберете и как ние можем ви помогнем в процесите, свързани с неизбежните хартиени документиМатериалът във в-к “24 часа”, тук: https://www.24chasa.bg/novini/article/6911251

[1] https://www.corpmagazine.com/technology/82-percent-companies-still-spending-billions-paper/


Авторски права © Национални Архиви 2019

Other related posts