NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Анализ и съвети

Архивирането и съхраняването на документи е жизненоважно за запазването на информацията на всяка една организация.

Както частните фирми, така и Държавните структури проявяват все по-голям интерес към модерните технологии и процеси по архивиране. "Национални Архиви" е компания, специализирана в предоставянето на аутсорсинг услуги за централизирано външно съхранение на архиви и дигитализация на документи. С помощта на нашите специалисти заедно ще анализираме и преценим състоянието на документите и архивите ви и ще предложим подходящ план за действие.

Работим на два етапа:

Първи етап:  Посещаваме различните хранилища и звена за съхраняване на документите ви, за да можем да се запознаем с текущите практики за управлението им. Отчитаме различни важни параметри като типологията и качеството на документите, действащото законодателство във вашия сектор, нуждите от консултация, нарастване на количествата документи и др.

Втори етап:  Изготвяме обобщаващ доклад, в който отчитаме спецификата на сектора и документите, обемът им, силните и слаби страни на досегашния начин на работа при опазването и организирането им. Завършваме като предлагаме план за действие, изцяло съобразен с вашите нужди. След съгласуването му пристъпваме към операциите по архивиране.

Свържете се с нас и разберете повече как можем да ви помогнем в управлението на документите и архвите ви.

Услуги