NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Справки

Физически и електронни

В случай, че се нуждаете да прегледате архивираните документи, можете да го направите по два начина:

Физически:

Достатъчно е да ни изпратите заявка. Нашият екип бързо намира документите, изброени в нея, и ги доставя на оторизирано лице.

След като сте извършили необходимите справки ние връщаме документите по места в архива, като поддържаме регистър на доставяните документи (RDR), за да е възможна проследимостта на тяхното движение.

Електронно:
Съобразно вашето запитване за търсене на конкретните документи, ние ги намераме, сканираме и предоставяме на оторизирано лице по следните начини: чрез имейл, CD, флашка или друг канал.

Дигиталната трансформация на документите ви позволява да намерите конкретна сканирана информация в нашата уеб-базирана система за секунди. Разбира се, достъп до нея имат единствено упълномощени лица, разполагащи със собствено потребителско име и парола.

Свържете се с нас и разберете повече как можем да ви помогнем в управлението на документите и архвите ви.

Услуги