NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Дигитализация на документи

Обемът на хартиени документи, които организациите трябва да обработват, се е увеличил десетократно през последните години. Това води до по-високи разходи за обработка на хартията, което намалява маржа на печалбата. Услугите по дигитализиране на документи и систематизирането им в удобен софтуер, които ви предлагаме, са гаранция за постигане на по-добра организация, конкурентоспособност и бърз достъп до необходимата информация. Дигиталната трансформация на хартиения документ ще ви помогне да:

Национални Архиви прилага изпитани решения за дигитализация, сканиране, индексиране и съхранение на вашите документи по надежден и ефективен начин. Резултатът за вас е гъвкав, удобен и модерен архив, който позволява лесно управление на документите и справяне с променящите се бизнес изисквания. Вижте повече за нашите услуги по дигитализиране или изпратете запитване.