NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Съхранение на документи

Когато управлявате бизнеса си, вие също управлявате все по-нарастващ обем от информация в най-разнообразни форми. Услугите, които Национални Архиви предлага за съхранение на информация, осигуряват най-високи стандарти на безопасност и сигурност. Резултатът за вас е спокойствието, че сте защитили най-ценния си актив - вашата информация. Национални Архиви е сертифициран администратор на лични данни, в т.ч. и за изключително чувствителни документи според чл.5, ал.1 от ЗЗЛД като здравни досиета и медицински изследвания.

Ние разполагаме с база и възможности да я съхраним, независимо от формата й: хартиени документи, файлове, живи записи, сканирани документи, електронни данни и др. 

Сигурно съхранение на документи

Всичко е сигурно защитено в специализираните ни площи за съхранение и може да бъде възстановено бързо при необходимост. В допълнение - с нашите услуги няма да се притеснявате и да следите за специфичните законовите срокове за опазване на информацията си. Ние ще следим вместо вас като гарантираме спазването на българското законодателство и изискванията по GDPR. 
По отношение на физическото съхранение, осигуряваме спокойствието ви чрез сертифицираното ни архивохранилище* за изпълняване на дейността. То е разположено в железобетонна сграда и отговаря на всички стандарти, в т.ч.:

По отношение на сигурността на предоставяните услуги и самата информация:

Ние работим и поддържаме ниво над изискванията и стандартите за качество и безопасност, признати в световен мащаб и сме пълноправни членове на международни организации като ARIBA.

Свържете се с нас, за да узнаете повече как можем да ви помогнем за сигурното съхранение на документи, архиви и информация.

*Сертифицирано по ЗУТ и ДНСК