NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Съхранение на документи

Когато управлявате бизнеса си, вие също управлявате все по-нарастващ обем от информация в най-разнообразни форми.

Национални Архиви Корп. осигурява най-високи стандарти на безопасност и сигурност. Ние разполагаме с база и възможности да съхраним информацията във всичките й форми: хартиени документи, файлове, живи записи, сканирани документи, електронни данни и други активи. Всичко това е сигурно защитено в специализираните ни площи за съхранение и може да бъде възстановено бързо при необходимост

 

Поверете информацията си на професионалисти:

Свържете се с нас, за да узнаете повече за нашите услуги в сигурното съхранение на документи.