NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

RELAX,
Leave it in our hands

header image

Нашия бизнес

е да Ви помогнем да оптимизирате разходите си по управление на документите с до 50%. Ето как:

"Национални Архиви Корп." е дружество, специализирано в предоставянето на аутсорсинг услуги за централизирано външно съхранение на архиви и дигитализация на документи на предприятия, фирми и администрации. Както частните предприятия, така и Държавните структури проявяват все по-голям интерес към модерните технологии и процеси за архивиране. При все по-нарастващите обеми на документи на хартиен носител и електронни данни, се налага фирмите да съхраняват значително количество информация. Много често те не могат да се справят с тази нова необходимост без асистенцията на специалисти.

 Защо?

 Национални Архиви предлага външно съхраняване на Вашия архив. Нашите услуги са изцяло съобразени с Вашите нужди:

 Няколко факта:

 

Услуги