NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Сертификати

 • Удостоверение и технически паспорт на сградата като узаконено хранилище, издадени от ДНСК
 • Удостоверение от КЗЛД за управление на регистри и личните данни
 • ISO 27001 (Система за управление на информационна сигурност) в архивната дейност
 • ISO 9001 (Система за управление на качеството) в архивната дейност
 • Сертифицирани от Lloyd's Register вътрешни одитори по двата ISO стандарта
 • Сертфицирани служители по SOP за управление на документи и записи по изискванията на ICH-GCP/GVP
 • Обучени служители за здраве и безопасност по време на работа (СТМ)
 • Участие в световната асоциация за доставчици и клиенти ARIBA
 • Член на CDB – Клуб на дипломати и бизнесмени България

Референции

 • Булстрад Виена Иншурънс Груп
 • Дженерали България
 • Рош България
 • Търговска Банка Д
 • Профи Кредит България
 • Фронтекс Интернешънъл
 • Пикадили
Услуги