NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Транспорт

ИЗНАСЯНЕ НА ВАШИЯ АРХИВ

Ние осигуряваме пренасянето на Вашия архив от мястото, където се намира, до нашия център за съхранение.

По време на тази операция наш екип подрежда и описва Вашия архив съобразно типологията на документите и след това ги поставя в архивни кутии.
Процедурата приключва с връчване на Приемо-Предавателен Протокол, в който са описани взетите от нашия екип документи.

За транспортирането на архивите ние използваме собствен превоз, оборудван с GPS устройства, позволяващи следенето му, следователно и сигурността на документите Ви.