Държавна администрация

Често срещани проблеми в държавната администрация

Срещани проблеми

Натрупване на голям обем от документи на хартиен носител, чиито срокове за съхранение често са за вечни времена
Интензивна работа с хартиения архив, което води до износване на хартиените оригинали и нарушаване на целостта им
Работа с високо ниво на конфиденциалност

Нужди

Нужда от дигитализация на документи, независимо от техния вид и размер
Нужда от предпазване на документите от по-нататъшно износване
Нужда от оптимизация на времето за справки

Нашите решения

Организация и защита за документите

Получавате цялостна грижа за документите - от структуриране и организация до сигурно съхранение и архивиране.

Повишена информационна сигурност за данните

Процесите на Национални Архиви са сертифицирани от Lloyd’s по интегрирания международен ISO стандарт 9001:27001. Ние сме регистриран администратор на лични данни и сме в съответствие с общия Регламент на ЕС 2016/679 (GDPR).

Дигитална работа с архив

Начинът на работа за създаване на дигиталния архив изцяло съобразяваме със спецификите на документацията.

Оптимизация на административни процеси

Мигновен достъп до хиляди документи и повишена удовлетвореност на гражданите

Какво постигате

Бързи справки
Повишавате удовлетвореността на гражданите и контрагентите
Дигитализирате административни дейности

Какво казват нашите клиенти

"Национални Архиви обработиха хиляди документи професионално, качествено и в срок. Създаденият онлайн регистър с висока степен на защита и строго ниво на достъп вече се изпозлва от общинските служители".
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София имахме голям обем от информация на хартиен носител. Всички налични данни, с които разполагаше дружеството, бяха на хартия в не особено добро състояние и трудни за работа. Предложените услуги на Национални Архиви съвпадага с нашата визия за съвместна работа. След дигитализацията намирането и изпращането на необходимото става за минути."
Свържете се с Национални Архиви

Да намерим точното решение заедно

Заедно установяваме действителните ви нужди, за да ви посъветваме и ориентираме към точното решение.