Финансов сектор

Проблеми във финансовия сектор

Срещани проблеми

Голяма клонова мрежа в страната с различна структура на архивиране във всеки офис
Затруднения в проследяването на законовите изисквания във връзка със сроковете за съхранение на документи и информация
Наличие на ограничени офис пространства и претоварване на работните площи
Работата с архивни документи е неделима от процеса по обслужване на клиенти, но е затруднена
Висока инвестиция в собствени решения

Нужди

Нужда от висока конфиденциалност в опазване на ценни документи и информация с множество лични данни
Нужда от отлични условия за съхранение
Нужда от надежден партньор с опит
Нужда от възможност за множество справки, бърза доставка на оригинали и дигитализация
Нужди във финансовия сектор

Нашите решения

Съхранение и защита на архива

Съхраняваме документи в узаконено архивохранилище според всички изисквания, които професията ни налага.

Висока конфиденциалност

С Национални Архиви сте в сигурни ръце - ние сме в съответствие с GDPR изискванията и сме Администратор на лични данни.

Дигитализация за увеличаване на ефективността

Сигурен онлайн достъп до документите по всяко време. За да направите най-редовните си справки, са необходими само няколко минути.

Знание и анализ на данните

Вие ни казвате по какви параметри търсите, ние - въвеждаме. Въведените данни позволяват гъвкаво търсене и са изходен материал за анализи.

Намаляване на разходите за поддържане на архив

Не отделяте средства за допълнителен персонал или дейности, които са извън вашата бизнес сфера.

Какво постигате

7
Секунди средно време за намиране на документ
300%
Оптимизация на времето за търсене
24/7
Достъп до архива чрез софтуера на Национални Архиви

Какво казват нашите клиенти

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е една от най-динамичните компании в сектора на потребителското кредитиране към физически лица в Република България. Специфичната, отговорна и професионална работа, която Национални Архиви извърши с архивната ни документация по отношение на нейното описване, организиране, транспортиране, архивиране, съхранение и доставка на документи при поискване, доведе до пълното оптимизиране на цялата организация по документооборота в компанията от оперативна, административна и логистична гледна точка."
„Изискванията ни, на първо място, са по отношение на конфиденциалността, които са основна цел и приоритет за нас. Съхранението на кредитни досиета, дигитализацията им, бързият достъп до тях по всяко време, както и високата степен на защита на личните данни са част от нашите принципи като отговорен кредитор. Нашите работни практики се оптимизираха, благодарение на иновативните методи за управление и съхранение на документация, които предлагате.“
"Търговска Банка Д АД издига в приоритети обслужването на клиентите, комфорта и конфиденциалността. Национални Архиви ни помогна да намерим бързо необходимите документи, което е от изключителна важност за нашата институция и удовлетворение на клиентите при справки."
Свържете се с Национални Архиви

Да намерим точното решение заедно

Заедно установяваме действителните ви нужди, за да ви посъветваме и ориентираме към точното решение.