Медия

Често срещани проблеми в медийния сектор

Срещани проблеми

Наличие на ограничени офис пространства, които не са предвидени за съхранение на документи
Остарели практики в административните процеси

Нужди

Нужда от съхранение и защита на документите, съобразно законовите изисквания за съхранение и достъп до информацията
Нужда от дигитализация на регулаторни и оперативни документи за бърз достъп и проследяване на промени
Унищожение на документи и други носители на информация

Нашите решения

Организация, защита и съхранение на архива

Съхраняваме документи в узаконено архивохранилище според всички изисквания.

Справки по всяко време

Със софтуера на Национални Архиви имате 24/7 достъп до конкретен документ или информация. При необходимост извършваме доставка на документи на място в рамките на часове.

Услуги по унищожение

За архива и други носители на информация, чиито законов срок за съхранение е изтекъл и вече не са потребни на организацията ви.

Бекъп на информация

Намалявате корпоративния риск, свързан със загуба на информация, като избирате да съхраняваме резервно копие на вашите данни.

Какво постигате

Сигурна защита извън собствените помещения
Самостоятелендостъп до архива
Подобрена организация
Свържете се с Национални Архиви

Да намерим точното решение заедно

Заедно установяваме действителните ви нужди, за да ви посъветваме и ориентираме към точното решение.