Производство и дистрибуция

Често срещани проблеми в производствения сектор

Срещани проблеми

Наличие на голямото количество документи, които съпътстват процесите по производство, продажби и дистрибуция
Множество обекти в страната и различни начини за архивиране
Редовни ревизии и насрещни проверки

Нужди

Необходимост от дигитализация на процеси, свързани с най-важните оперативни и финансово-счетоводни документи
Нужда от лесна проследимост на актуална информация
Нужда от бързи отговори при справки
Нужда от освобождаване на пространство за стоките

Нашите решения

Освобождаване на пространствата и избор на сигурна защита

Съхранявате документите в узаконеното ни архивохранилище.

Видимост и проследяване на данните по цялата верига

С новата организация, изяло съобразена с вашите нужди.

Дигитализация

Дигитализирате процес, който не е основен за компанията, но който е основополагащ за другите оперативни процеси.

Пълен контрол на достъпа до онлайн архива

Разнообразни възможности за разпределение на потребителските права - напр. по отдел, позиция, др.

Пълна автоматизация на процеси за ежедневен експорт и обработка на оперативни документи

Лесен начин за обмяна на информация до ключови звена в България и чужбина чрез защитен канал за трансфер на данните.

Какво постигате

Бързина при одити
10х оптимизация на времето за търсене на документ
20% повече спестени ресурси

Какво казват нашите клиенти

"Търсихме висока степен на защита и перфектна организация за архива ни. С помощта на Национални Архиви намираме всичко с няколко клика и повишихме нивото на информационна сигурност."
„Изключително много благодарим на „Национални Архиви“ за чудесното партньорство в този предизвикателен за нас проект, с огромен принос към един нов и съвременен начин за управление и съхранение на документите ни."
Свържете се с Национални Архиви

Да намерим точното решение заедно

Заедно установяваме действителните ви нужди, за да ви посъветваме и ориентираме към точното решение.