Ритейл

Често срещани проблеми в ритейл сектора

Срещани проблеми

Бързорастящ архив и невъзможност за поддържане на подходяща организационна структура
Архивът заема пространството, предназначено за стоката
Наличие на множество обекти в страната, които прилагат различни начини за архивиране

Нужди

Необходимост от дигитализация на процеси, свързани с най-важните оперативни документи
Нужда от грижа за големи количества данни
Нужда от анализ на данни за по-добри стратегии и решения

Нашите решения

Организация, защита и съхранение на архива

Съхраняваме документи в узаконено архивохранилище според всички изисквания.

Решение за растежа на документите

С изградената от нас цялостна система за архивиране ще поддържаме подреден архива ви от документи - от момента на започване на работа, до далечно бъдеще.

Автоматизация на процеси за експорт и обмен на данни

Ежедневният експорт и обработката на оперативни документи са напълно автоматизирани, за да обменяте лесно информация до ключови звена в България и чужбина.

Видимост на данните

Ние дигитализираме ключовите документи и изкарваме на най-важните данни. Вие ще правите бързи справки и ще измервате ефективността на своите стратегически и маркетингови активности.

Редовно унищожаване на документи

За да поддържате архива актуален и за да не хабите ресурси за съхранение на онова, което вече не е потребно, спазвайки нормативните изисквания.

Какво постигате

Използвате складовите площи за най-ценния си ресурс - стоката
Оптимизирате времето за търсене над 10 пъти
Бърз достъп до информацията, която ви е необходима, за да вземете правилни решения

Какво казват нашите клиенти

„Благодарим на „Национални Архиви“, че ни дадоха сигурност за съхраняване на голяма част от архивните документи на компанията. Чрез освободеното пространство ни предоставиха възможност да реоргранизираме корпоративния си архив и да изградим ефективна структура. Същевременно, сега сме спокойни, че можем да достъпим наличната документация в „Национални Архиви“ винаги, когато е необходимо."
Свържете се с Национални Архиви

Да намерим точното решение заедно

Заедно установяваме действителните ви нужди, за да ви посъветваме и ориентираме към точното решение.