Транспорт и логистика

Често срещани проблеми в логистиката

Срещани проблеми

Бързорастящ архив и невъзможност за поддържане на организационна структура
Необходимост от съхранение на информацията на повече от един носител

Нужди

Нужда от сигурност и защита за документите
Нужда от оперативна гъвкавост

Нашите решения

Изключително ниво на защита

Ние съхраняваме вашия архив и важната информация за товарите в узаконените ни архивохранилища, които отговарят на всички изисквания.

Плавен и контролиран преход към дигитализация на процесите с документи

В тази динамична среда помагаме да преминете към по-дигитален метод на работа с документи без сътресения за вашия бизнес.

Сканиране на документи за дигитален достъп

Създаваме възможност да разполагате с документите дигитално по всяко време. Достъпът можем да разпределим спрямо вашите изисквания, напр. по отдел или потребител.

Дългосрочно решение с висока възвръщаемост

Спестявате множество ресурси в т.ч. за допълнителни хора, скъпа техника и софтуер.

Какво постигате

20% оптимизация на разходите
Повишена ефективност на оперативните процеси
Защита за ценната и важна информация

Какво казват нашите клиенти

“За да сме напълно фокусирани и съсредоточени върху бизнеса си и да задоволяваме нарастващата нужда от дигитализация, потърсихме Национални Архиви. Чрез комбинацията от услуги по дигитализация и архивиране сме спестили около 20 % разходи на годишна база, които сега можем да инвестираме в друго."
Свържете се с Национални Архиви

Да намерим точното решение заедно

Заедно установяваме действителните ви нужди, за да ви посъветваме и ориентираме към точното решение.