Застрахователен сектор

Чести проблеми в застраховатени сектор

Срещани проблеми

Голяма клонова мрежа в страната с различна структура на архивиране във всеки офис
Претоварване на работните площи с хартиени документи
Затруднения в проследяване на законовите изисквания във връзка със сроковете за съхранение на документи и информация
Претоварване на собствените сървъри с голям обем електронни документи
Усложнен достъп до архивни документи поради големия документопоток и липсващо време за организация
Работата с архивните документи е затруднена, а е неделима част от основните дейности.

Нужди

Нужда от бърз отговор към множество клиенти на ежедневна база
Нужда от отдалечен достъп до документи
Нужда от бързи реакции при справки и бърза доставка на оригинали
Нужда от дигитален достъп до документи от множество екипи в организацията
Нужда от висока защита за документите и информацията в различни носители
Решения за архивиране за застрахователни компании

Нашите решения

Съхранение и защита

Съхраняваме документи в узаконено архивохранилище и се грижим за защитата на данните на вашите клиенти.

Решение за растежа на документите

С гъвкава и ефективна структура, която да поддържа подреден архива ви от документи, както в настоящия, така и във всеки бъдещ момент.

Цялостен архивен процес от край до край

Споделяте ни изискванията си и изграждаме различни решения според нуждите на различните отдели в една застрахователна структура - те могат да включват всички или някои от нашите услуги.

Ефективна работа и лесна проследимост на целия документооборот

Имате възможност за отдалечен дигитален достъп до документите и едновременна работа на няколко отдела с едни и същи видове документи.

Автоматизация на процеси и дигитализация на предприятието

Улесняваме комуникацията между отделните системи за работа с документи и архив. Имаме неограничена възможност за интеграции за освобождаване от натрупаната информация.

Какво постигате

24/7
Видимост и достъп до документи
300%
Оптимизиране намирането на документи
160
Човекочаса спестени на седмична база
50%
По-малко разходи за архив

Какво казват нашите клиенти

„Компания „Национални Архиви“ се отличават с професионализъм и високо качество на предлаганите услуги в сферата на архивирането. Потърсихме ги за обработката и дигитализацията на документите ни, разработка и поддръжка на електронни архиви. За нас от критично значение е документите да бъдат обработени бързо и качествено и качени в електронен архив в най-кратки срокове. Новият начин на работа оптимизира значително процесите, свързани с обработката на тези документи от една страна, а от друга - допринесе за повишаване качеството на предлаганите от нас услуги към крайни клиенти.“
"Избирайки „Национални Архиви“ за аутсорсване на нашата документация ни помогна и помага по лесен начин да намерим много бързо необходимите ни архивни документи, ползвайки модерните технологии и единна електронна система, съдържаща опис на всичките ни документи. Установените търговски отношения между двете дружества почиват на взаимно доверие, разбирателство и сътрудничество.“
"Въведената нова организация на архивиране помага на нашите служители да се концентрират максимално върху основната ни дейности и е намалило разходите по това бюро от бюджета ни без да говорим за оптимизацията на работния ни процес."
"Специфичната, отговорна и професионална работа от страна на Национални Архиви не остана незабелязана и от дъщерното ни дружество ЗАД "Булстрад Живот ВИГ", което също се довери на компанията за съхранение на своите документи."

Да намерим
точното решение
заедно

Попитайте ни
info@nacorp-bg.com
Обаде се
+359 896 553 523