fbpx

Професионално въвеждане на данни


Превърнете множеството натрупани данни в ценен източник за анализ на информацията си


В хода на дейността си, най-вероятно генерирате много данни. Колкото по-бързо са въведени в удобна система, толкова по-лесно ще успявате да правите прогнози, анализи и справки.

Национални Архиви има доказан опит във въвеждането на данни. Извършваме процеса качествено, бързо и точно. В зависимост от желанията ви, можем да обработим и въведем информацията ви от и в най-различни формати.

Какво включва въвеждането на данни?


Процесът включва пренасянето на информация от предоставен от клиента носител във формат, който му е необходим. Въвеждаме данни от електронно генерирани файлове, сканирани изображения или хартиени файлове.


Какъв тип данни въвеждаме и от какви документи?


 • фактури;
 • товарителници;
 • митнически декларации;
 • застрахователни полици;
 • кредитни досиета;
 • договори;
 • клиентски карти;
 • здравни карти;
 • медицински файлове;
 • анкетни карти;
 • формуляри;
 • различни административни документи.

Получавате въведената информация в избран от Вас формат


Цялата информация, от която се нуждаете, е организирана и може да ви бъде предадена в избран от вас формат. Различни примерни формати могат да бъдат:

 • csv;
 • Microsoft Excel Datasheet;
 • xml.

Допълнително можем да:

 • въвеждаме данни в софтуер на клиента
 • въвеждаме данни в софтуера на Национални Архиви DocsOnlineWeb
 • въведем данните на място, без чувствителната информация да напуска помещенията ви
 • извършим обмен на информация с клиенти през защитен канал

Точност, скорост и контрол на качеството по време на целия процес по въвеждане на данни


Национални Архиви използва интелигентни системи, чрез които извършва контрол на входните данни и анализ на постигнатите резултати. Това е част от процеса по въвеждане на данни и включва:

 • проверка и валидиране на входните и изходни данни
 • идентифициране на невалидни данни
 • анализ на средна дължина на съдържанието в полетата

Нужно ли е да наемете оператор въвеждане на данни?


Услугите за въвеждане на данни са опция за повишаване на ефективността на бизнес операциите ви. Избирайки партньор в тази област, спестявате голямо количество време и усилия на вашите служители, които иначе биват въвлечени в обработката на тези данни. Благодарение на дългогодишния си опит Национални Архиви разполага с обучени специалисти!


Кратка характеристика на нашите оператори:

 • високи скорост и точност при въвеждането на данни;
 • спазват изискванията на клиента;
 • притежават око за детайла;
 • организационни умения;
 • умение да се фокусират върху поставените задачи;
 • отлична компютърна грамотност;
 • отговорност за въведените данни;
 • имат опит с въвеждането на данни в различни системи за управление и електронни таблици.

В края на проекта вие разполагате с всички необходими данни, коректно въведени в поискан от вас формат. В резултат оставате фокусирани върху основните си дейности.

Да намерим точното решение заедно