Бъдещето на ритейла: Подобрено потребителско изживяване на всеки един етап

retail

Стартираме поредица, в която ще споделяме ключови моменти и примери за успех от водещи фигури в бранша, които да послужат и на вас за вдъхновение. Резултати, изводи и насоки от събития, на които сме присъствали.

The Future of Retail  се състоя на 05.11 и събра на едно място представители на ритейл индустрията, заинтересовани страни, мениджъри, управители, маркетолози.


И ние бяхме там с голямо любопитство, отворени сетива, защото бъдейки партньор на една част от презентаторите, искахме да научим как можем да бъдем по-добра опора в постигането на поставените цели. Дори привидно да нямаме пряко влияние върху иновациите.


Как ще изглежда ритейл секторът след 5 години?


Подобрено потребителско изживяване във всяка една локация, на всеки един етап


Клиентите изискват по-бързо, удобно и интуитивно доставяне на технологии и услуги. Именно човекът е в основата на всички нововъведения, чрез които се цели закупуването на стоки да разчупи стереотипа и да се превърне от индивидуален акт в нещо повече от това – в едно завършено преживяване.


Предвид се взима човеко-психологията. Според проведено проучване 80% от покупките са повлияни от взаимоотношенията и емоцията, които брандовете са успели да породят в потребителите си.


Иновациите и контрол на качеството като конкурентно предимство


Реорганизацията на търговските площи, нововъведенията в начина на пазаруване и внедряването на изкуствен интелект помагат, за да се трансформира пазаруването в едно запомнящо се преживяване.

retail

Част от конкретните примери, с които си послужиха участниците в дискусионните панели бяха:

  • касите за самообслужване – Т Маркет (улеснение и самостоятелност)
  • нова технология при разпознаването на продуктите, сложени на везната – Kaufland (удобство и улеснение)
  • програмите за лоялност на Billa (грижа към клиента)
  • изкуственият интелект в действие – Дали, или по-скоро кога, роботите ще ни помогнат в избора? Предизвикват любопиство, могат да подпомогнат покупката и със сигурност предизвикват така желаните WOM ефект (word of mouth) brand awareness Softbank robotics
  • проследяване на целия производствен процес – контрол на качеството – това е тайната за успех на Lidl Bulgaria


Изобретателност и нишови маркетингови решения за достигане до потребителите


Най-успешни ще са тези, които ще ангажират своите клиенти както онлайн, така и офлайн.
 Защото човекът е както социално, така и дигитално активен. Някои от покупките ще стартират онлайн, но ще завършват офлайн. Други ще влезнат изцяло в онлайн пространството. Трети – ще бъдат комбинация от двете, независимо как са започнали.

retail

А замисляли ли сте се за по-нетрадиционен маркетинг? Чрез примери за увеличени продажби broshura.bg, демонстрира начини за достигане до потребителите – благодарение на геолокация и push notifications.


Устойчиви практики и корпоративна социална отговорност


Не можем да останем незасегнати от световните климатични промени. Измерители за успех за една компания ще бъдат и мерките, които те взимат в името на едно по-устойчиво бъдеще. Рециклиране и кръгова икономика са решенията, които ще влияят при създаване на нови продукти. Примери за това са:

  • опаковките на Extrapack;
  • “осъзнат, устойчив начин на живот, с грижа към околната среда” – или иначе казано от 2014 продуктите от DM марки не съдържат пластмаса;
  • А Coca-Cola си е поставила смелата и птговорна мисия до
    до 2030 всички продукти да са рециклируеми

Каквото и да става в бъдеще, изграждането на иновативен, социално отговорен бранд, който знае колкото се може повече за своите потребители, ще бъде водеща формула за успех. Затова и инструментите за събиране на информация и данни, не бива да остават по-назад.

retail

“How much more a customer would pay for a product or service over an equivalent replacement.” River Island, Андреа Пики

“Premium value it is an effective competitive advantage because it’s hard to copy.” River Island, Андреа Пики

“Позитивни емоции, прекрасни преживявания и свързаност.” Zana Busby.

“Непрекъснато търсене на нови канали и по-атрактивни начини, чрез които да можете да достигнете до потребителите.” broshura.bg, Оги Попов

“Всичко ще опре до контекст и персонализация.”

“Deliver any channel service & personalize it.”  Alex Ursu, @Saleforce

“The role of fintech and lending innovations for CX, fostering retailers’ business growt.h” Mattieu Jolly, Enchangeur BNP Paribas

“Идеята за иновация може да дойде от всеки.” MARS

Вдъхновихме ли ви? Искате ли да получавате подобно съдържание с най-актуалното от различните индустрии директно в своя имейл?

Авторски права © National Archives 2019

Other related posts