Сигурно съхранение


Защитете вашите активи и си подсигурете спокойствие


Когато управлявате бизнеса си, вие също управлявате все по-нарастващ обем от информация в най-разнообразни форми. Национални Архиви осигурява най-високи стандарти на безопасност и сигурност. Ние разполагаме с база и възможности да съхраним информацията във всичките й форми: хартиени и сканирани документи, файлове, електронни данни и други активи, вкл. и документи от изключително чувствителен тип според чл.5, ал.1 от ЗЗЛД като здравни досиета и медицински изследвания. Всичко е строго защитено в специализираните ни площи за съхранение и може да бъде възстановено бързо при необходимост.

• Подсигуряваме спокойствието ви - архивохранилището ни е с официален статут, сертифицирано по ЗУТ и ДНСК.
• Разполагаме със системи за сигурност - 24/7 видеоконтрол, 24/7 жива охрана, противопожарна защита, контрол на влажността и температурата, контрол на достъпа, вътрешен контрол, различни нива на достъп в него, датчици за известяване при наводнение.
• Подсигуряваме непрекъснатост на бизнеса чрез сертфицираните ни процедури и ползвайки професионални дейта центрове в България.
• Съгласно изискванията на професията в случай форс мажор, архивохранилището ни е в близост до града.


Транспорт


Ние осигуряваме пренасянето на вашия архив от мястото, където се намира, до нашия център за съхранение. Използваме собствен превоз, оборудван с GPS устройства, позволяващи следене, следователно и сигурността на документите ви.

• Подреждаме и описваме архива ви, съобразно типологията на документите
• Поставяме го в специалните ни кашони
• Процедурата приключва с подписване на приемо-предавателен протокол с опис на взетото.


Електронен каталог


Това е сигнатурата на вашите физически документи в нашия уеб базиран софтуер - бутик. Електронният каталог се създава персонализирано за вашата компания. Съдържащите полета са приспособени към спецификите, типологията и начина, по който категоризирате документите си. Чрез него ще имате пълен инвентар на съществуващите папки и документи и ще можете по всяко време да направите справки. Квалифициран персонал се грижи за защитата, състоянието и проследимостта на документите и архивите ви и ви помага да ги управлявате по подходящ начин.

Електронният каталог спестява време и ви помага да:


• Подобрите процеса при намиране на специфична информация
• Постигнете спокойствие и увереност - знаете разположението на архивите във всеки момент
• Търсите и намирате информация през целия период на съхранение
• Постигнете висока степен на защита и сигурност - достъпът до архива е възможен единствено от оторизирано лице, което използва индивидуално създадени потребителско име и парола за достъп
• Имате проследимост - получавате годишна справка за движението на вашите архиви
• Имате контрол върху вашите документи
• Спазвате различните регламентираните срокове за съхранение на различните документи

В допълнение, след изтичане на периода на съхранение на вашия архив, ние можем да ви помогнем с унищожението му, но единствено след вашето писмено съгласие.

Сигурно съхранение


Защитете вашите активи и си подсигурете спокойствие


Когато управлявате бизнеса си, вие също управлявате все по-нарастващ обем от информация в най-разнообразни форми. Национални Архиви осигурява най-високи стандарти на безопасност и сигурност. Ние разполагаме с база и възможности да съхраним информацията във всичките й форми: хартиени и сканирани документи, файлове, електронни данни и други активи, вкл. и документи от изключително чувствителен тип според чл.5, ал.1 от ЗЗЛД като здравни досиета и медицински изследвания. Всичко е строго защитено в специализираните ни площи за съхранение и може да бъде възстановено бързо при необходимост.

• Подсигуряваме спокойствието ви - архивохранилището ни е с официален статут, сертифицирано по ЗУТ и ДНСК.
• Разполагаме със системи за сигурност - 24/7 видеоконтрол, 24/7 жива охрана, противопожарна защита, контрол на влажността и температурата, контрол на достъпа, вътрешен контрол, различни нива на достъп в него, датчици за известяване при наводнение.
• Подсигуряваме непрекъснатост на бизнеса чрез сертфицираните ни процедури и ползвайки професионални дейта центрове в България.
• Съгласно изискванията на професията в случай форс мажор, архивохранилището ни е в близост до града.


ТранспортНие осигуряваме пренасянето на вашия архив от мястото, където се намира, до нашия център за съхранение. Използваме собствен превоз, оборудван с GPS устройства, позволяващи следене, следователно и сигурността на документите ви.

• Подреждаме и описваме архива ви, съобразно типологията на документите
• Поставяме го в специалните ни кашони
• Процедурата приключва с подписване на приемо-предавателен протокол с опис на взетото.


Електронен каталогТова е сигнатурата на вашите физически документи в нашия уеб базиран софтуер - бутик. Електронният каталог се създава персонализирано за вашата компания. Съдържащите полета са приспособени към спецификите, типологията и начина, по който категоризирате документите си. Чрез него ще имате пълен инвентар на съществуващите папки и документи и ще можете по всяко време да направите справки. Квалифициран персонал се грижи за защитата, състоянието и проследимостта на документите и архивите ви и ви помага да ги управлявате по подходящ начин.

Електронният каталог спестява време и ви помага да:• Подобрите процеса при намиране на специфична информация
• Постигнете спокойствие и увереност - знаете разположението на архивите във всеки момент
• Търсите и намирате информация през целия период на съхранение
• Постигнете висока степен на защита и сигурност - достъпът до архива е възможен единствено от оторизирано лице, което използва индивидуално създадени потребителско име и парола за достъп
• Имате проследимост - получавате годишна справка за движението на вашите архиви
• Имате контрол върху вашите документи
• Спазвате различните регламентираните срокове за съхранение на различните документи

В допълнение, след изтичане на периода на съхранение на вашия архив, ние можем да ви помогнем с унищожението му, но единствено след вашето писмено съгласие.

Сигурно съхранение


Защитете вашите активи и си подсигурете спокойствие


Когато управлявате бизнеса си, вие също управлявате все по-нарастващ обем от информация в най-разнообразни форми. Национални Архиви осигурява най-високи стандарти на безопасност и сигурност. Ние разполагаме с база и възможности да съхраним информацията във всичките й форми: хартиени и сканирани документи, файлове, електронни данни и други активи, вкл. и документи от изключително чувствителен тип според чл.5, ал.1 от ЗЗЛД като здравни досиета и медицински изследвания. Всичко е строго защитено в специализираните ни площи за съхранение и може да бъде възстановено бързо при необходимост.

• Подсигуряваме спокойствието ви - архивохранилището ни е с официален статут, сертифицирано по ЗУТ и ДНСК.
• Разполагаме със системи за сигурност - 24/7 видеоконтрол, 24/7 жива охрана, противопожарна защита, контрол на влажността и температурата, контрол на достъпа, вътрешен контрол, различни нива на достъп в него, датчици за известяване при наводнение.
• Подсигуряваме непрекъснатост на бизнеса чрез сертфицираните ни процедури и ползвайки професионални дейта центрове в България.
• Съгласно изискванията на професията в случай форс мажор, архивохранилището ни е в близост до града.


ТранспортНие осигуряваме пренасянето на вашия архив от мястото, където се намира, до нашия център за съхранение. Използваме собствен превоз, оборудван с GPS устройства, позволяващи следене, следователно и сигурността на документите ви.

• Подреждаме и описваме архива ви, съобразно типологията на документите
• Поставяме го в специалните ни кашони
• Процедурата приключва с подписване на приемо-предавателен протокол с опис на взетото.


Електронен каталогТова е сигнатурата на вашите физически документи в нашия уеб базиран софтуер - бутик. Електронният каталог се създава персонализирано за вашата компания. Съдържащите полета са приспособени към спецификите, типологията и начина, по който категоризирате документите си. Чрез него ще имате пълен инвентар на съществуващите папки и документи и ще можете по всяко време да направите справки. Квалифициран персонал се грижи за защитата, състоянието и проследимостта на документите и архивите ви и ви помага да ги управлявате по подходящ начин.

Електронния каталог спестява време и ви помага да:• Подобрите процеса при намиране на специфична информация
• Постигнете спокойствие и увереност - знаете разположението на архивите във всеки момент
• Търсите и намирате информация през целия период на съхранение
• Постигнете висока степен на защита и сигурност - достъпът до архива е възможен единствено от оторизирано лице, което използва индивидуално създадени потребителско име и парола за достъп
• Имате проследимост - получавате годишна справка за движението на вашите архиви
• Имате контрол върху вашите документи
• Спазвате различните регламентираните срокове за съхранение на различните документи

В допълнение, след изтичане на периода на съхранение на вашия архив, ние можем да ви помогнем с унищожението му, но единствено след вашето писмено съгласие.

1

Кашони за съхранение


Кашони:
Кашоните ни се изработват от ISO сертфицирана компания-производител, която ги създава и доставя съгласно нашите технически изисквания за размер, качество и здравина. Създадохме вътрешна система за проследимост, благодарение на която осъществяваме връзка между физическите кашони и софтуера ни за архивиране и мигновено локализираме местоположението на архива ви в архивохранилището ни .

Кутии:
За да можем да организираме информацията ви още по-добре, създадохме в допълнение и собствени малки архивни кутии. Те помагат в определени случаи за по-лесното и нагледно структуриране на информацията ви.


2

Специализирани помещения за съхранение


Когато става въпрос за особено чувствителна информация, някои от вас могат да предпочетат съхранението й да се извърши дори в отделни помещения. За да подсигури вашия комфорт, Национални Архиви предлага специализирани помещения. Там могат да се съхраняват клинични изследвания, медицински проучвания, лични документи, студени бек-ъп носители на информация, CD, DVD или друго по ваша преценка.

За тези помещения се изпълняват всички стандарти за правилното съхранение на документация в архивохранилищното пространство, но за да отговорят на характерни условия, те са и:
• климатизирани и вентилирани
• с котнролирани температура и влажност
• с органичено ниво на достъп.

В допълнение към тях могат да се предоставят:
• допълнителни видеокамери
• IP камери
• сейфове
• метални шкафове

В случай, че вашата компания има по-специфични изисквания - изпратете ни ги. Ще се радваме да намерим подходящото решение заедно!

Вижте още:

 
Архивиране

Поемаме транспорта
и логистиката на
целия ви архив
Разберете повече
Сканиране и индексиране

Помагаме ви да достигнете
по-бързо и лесно до търсения документ
Разберете повече
Унищожаване

Следим законовите срокове и изпълняваме процеса
конфиденциално и сигурно
Разберете повече

Да намерим точното решение заедно

 
BG