fbpx

Сигурно съхранение на документи в архив

 

Защитете вашите активи и си подсигурете спокойствие

 

Когато управлявате бизнеса си, вие също управлявате все по-нарастващ обем от информация в най-разнообразни форми. Национални Архиви осигурява най-високи стандарти на безопасност и сигурност. Ние разполагаме с база и възможности да съхраним информацията във всичките й форми: хартиени и сканирани документи, файлове, електронни данни и други активи, вкл. и документи от изключително чувствителен тип според чл.5, ал.1 от ЗЗЛД като здравни досиета и медицински изследвания. Всичко е строго защитено в специализираните ни площи за съхранение на документи и може да бъде възстановено бързо при необходимост.

 • Подсигуряваме спокойствието ви - архивохранилището ни е с официален статут, сертифицирано по ЗУТ и ДНСК;
 • Разполагаме със системи за сигурност - 24/7 видеоконтрол, 24/7 жива охрана, противопожарна защита, контрол на влажността и температурата, контрол на достъпа, вътрешен контрол, различни нива на достъп в него, датчици за известяване при наводнение;
 • Подсигуряваме непрекъснатост на бизнеса чрез сертфицираните ни процедури и ползвайки професионални дейта центрове в България;
 • Съгласно изискванията на професията в случай форс мажор, архивохранилището ни е в близост до града.

 

Транспорт на документите ви

 

Ние осигуряваме пренасянето на вашия архив от мястото, където се намира, до нашия център за съхранение на документи. Използваме собствен превоз, оборудван с GPS устройства, позволяващи следене, следователно и сигурността на документите ви.

 • Подреждаме и описваме архива ви, съобразно типологията на документите;
 • Поставяме го в специалните ни кашони;
 • Процедурата приключва с подписване на приемо-предавателен протокол с опис на взетото.
1

Кашони за съхранение на документи


Кашони за документи:

Кашоните ни се изработват от ISO сертфицирана компания-производител, която ги създава и доставя съгласно нашите технически изисквания за размер, качество и здравина. Създадохме вътрешна система за проследимост, благодарение на която осъществяваме връзка между физическите кашони и софтуера ни за архивиране и мигновено локализираме местоположението на архива ви в архивохранилището ни.

Кутии за документи:

За да можем да организираме информацията ви още по-добре, създадохме в допълнение и собствени малки архивни кутии. Те помагат в определени случаи за по-лесното и нагледно структуриране на информацията ви.

2

Съхранение на чувствителна информация


Когато става въпрос за особено чувствителна информация, някои от вас могат да предпочетат съхранението й да се извърши дори в отделни помещения. За да подсигури вашия комфорт, Национални Архиви предлага специализирани помещения. Там могат да се съхраняват клинични изследвания, медицински проучвания, лични документи, студени бек-ъп носители на информация, CD, DVD или друго по ваша преценка.

За тези помещения се изпълняват всички стандарти за правилното съхранение на документация в архивохранилищното пространство, но за да отговорят на характерни условия, те са и:

 • климатизирани и вентилирани;
 • с котнролирани температура и влажност;
 • с органичено ниво на достъп.

В допълнение към тях могат да се предоставят:

 • допълнителни видеокамери;
 • IP камери;
 • сейфове;
 • метални шкафове.

В случай, че вашата компания има по-специфични изисквания - изпратете ни ги. Ще се радваме да намерим подходящото решение заедно!

Да намерим точното решение заедно