NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Сигурно Шредиране

Сертифицираните ни услуги гарантират спазването на българските и европейски разпоредби (GDPR) и избягване на санкции

Процесът започва с предварителен анализ от нашите специалисти на активите, които са с изтекъл период за съхранение. Приготвяме заповед и акт за унищожаване - документацията, придружаваща процеса. Единствено след вашето одобрение пристъпваме към физическото действие, което се извършва в специални машини.

Поверявайки ни сигурното унищожаване на документи вие и вашата организация ще:

В края на процеса издаваме протокол, съдържащ пълна информация за унищожените документи.

 

Услуги