fbpx

Услуги

Правим управлението на информация лесно и конфиденциално
 

Архивираме всякакви по вид и размер бизнес документи

Водени от спецификите им, ние ги организираме, съхраняваме и защитаваме, като същевременно оптимизираме начина, по който ги управлявате, и ускоряваме достъпа ви до тях.

Разполагаме с база и възможности, за да осигурим конфиденциалност и защита

Прилагаме най-високите стандарти за безопасност за вашите хартиени оригинали или други носители на информация, в т.ч. и за документи от изключително чувствителен тип според чл.5, ал.1 от ЗЗЛД като здравни досиета и медицински изследвания.

Сканираме документи, за да имате дигитален достъп по всяко време

Чрез услугите ни по сканиране на документи ще работите с модерен електронен архив като ще повишите ефективността си и бързо ще намерите всеки търсен документ.

Въвеждане на данни

Ще имате структурирана цялата информация, от която се нуждаете, за да можете да правите всякакви справки, статистики, анализи или друго. Въвеждаме данни без ограничение в удобен за вас формат (номера, дати, символи, букви) от най-различни документи като напр.: фактури, товарителници, клиентски карти, здравни карти, митнически деклараци, полици и други.

Навременно унищожаване, съобразено с вашите нужди

Ще намалите разходите за управление на тази част, която вече не е полезна или необходима за вашата организация. В съответствие сме с българското и европейско законодателство за унищожаването на документи и отговаряме на изискванията по GDPR във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

Да намерим точното решение заедно