Услуги

Правим управлението на информация лесно и конфиденциално
 

Архивираме всякакви по вид и размер бизнес документи

Водени от спецификите им, ние ги организираме, съхраняваме и защитаваме, като същевременно оптимизираме начина, по който ги управлявате, и ускоряваме достъпа ви до тях.

Разполагаме с база и възможности, за да осигурим конфиденциалност и защита

Прилагаме най-високите стандарти за безопасност за вашите хартиени оригинали или други носители на информация, в т.ч. и за документи от изключително чувствителен тип според чл.5, ал.1 от ЗЗЛД като здравни досиета и медицински изследвания.

Сканиране и индексиране

Чрез услугите ни по сканиране и индексиране ще работите с модерен архив като ще повишите ефективността си и бързо ще намирате и необходимата информация.

Въвеждане на данни

Ще имате структурирана цялата информация, от която се нуждаете, за да можете да правите всякакви справки, статистики, анализи или друго. Въвеждаме данни без ограничение в удобен за вас формат (номера, дати, символи, букви) от най-различни документи като напр.: фактури, товарителници, клиентски карти, здравни карти, митнически деклараци, полици и други.

Навременно унищожаване, съобразено с вашите нужди

Ще намалите разходите за управление на тази част, която вече не е полезна или необходима за вашата организация. В съответствие сме с българското и европейско законодателство за унищожаването на документи и отговаряме на изискванията по GDPR във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

Да намерим точното решение заедно