Електронен архив

Ускорявате дигиталната трансформация на компанията
си чрез оптимална работа с архива и информацията

Оптимизация

Намалявате повтарящите се оперативни процеси.

Подобрява сътрудничеството

Едновременен достъп на отдели до документите в зависимост от правата им.

С грижа за вашите ресурси

Уеб базирано решение без нужда от инсталация или закупуване.

Нашият подход

Чрез разработения от Национални Архиви софтуер оптимизирате текущите си процеси, времето и ресурсите си.

1

Анализ и подготовка

Уточняваме действителните ви нужди от дигитална трансформация и удобна работа с архива.

2

Структура

Освен пълен електронен каталог вие виждате сканираните копия на всички документи, които сте дигитализирали от вашия физически архив.

3

Защита

Всички нови версии, които разработваме, са планирани така, че да минимизираме векторите на атака и да не допускаме уязвимости.

4

Права на достъп

Съобразени и ограничени спрямо отговорностите, които потребителите ви имат в работата документи.

5

Оптимизация

Намирате всеки документ удобно и бързо през защитена връзка. По всяко време на денонощието от всяка точка на света.

6

Функционалности

Адаптираме софтуера на Национални Архиви към спецификата на вашия проект и видовете документи.

7

Спазени законови изисквания

Помагаме с проследяване и спазване на законово установените периоди на съхранение за своевременно унищожение

8

Системни интеграции

Допълнителните разработки, които можем да направим в софтуера ни, са почти неограничени. Те помагат да имате напълно автоматизирано въвеждане на валидирани данни в софтуера ви за управление на процеси и документи.

Сертификати за сигурност

ISO 27001
ISO / IEC 27001:2013
ISO 27001
ISO 9001:2015
Община Елин Пелин
Архивохранилище с работен офис
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Администратор на лични данни

Сектори, които използват тази услуга

Национални Архиви помага на стотици бизнеси да поддържат лидерски позиции. С нас те дигитализират основни процеси, за да постигнат висока възвръщаемост на ресурси.

Виждате всеки документ с няколко клика

Case Study

20% спестени разходи на година за Квеенбергер Лоджистикс БЛГ ЕООД с решенията на Национални Архиви

Рентабилно решение, което да подобри физическата организация и съхранение на архива...
Quehenberger
Case Study

Изборът на Vivus: Комплексно решение за конфиденциалност и подобряване ефективността на работния процес

Комплексно решение за конфиденциалност и подобряване ефективността на работния процес...
Vivus Case Study
Case Study

Архивните услуги в застраховането Дългогодишно партньорство с Булстрад и нови хоризонти

Компанията разполага със завидно количество документи, резултат от дейността...
Case-study-National-Archives-Bulstrad-header
Свържете се с Национални Архиви

Искате ли да улесните екипа си и да работите дигитално?