Унищожаване на твърди дискове и носители на информация

Избягвате рисковете от изтичане на информация
чрез стратегия за унищожаването им

Информационна сигурност

Унищожаването на дигитални данни е част за управление на риска.

Правилно унищожаване

Заличаване на информацията от хард дискове и тяхното физическо унищожение.

Спазени законови изисквания

За защита и задържане на информацията..

Нашият подход

Услугите по унищожение на твърди дискове, които Национални Архиви предлага,
са професионални и сертифицирани и комбинират зануляване на данните и физическо
унищожение.

1

Анализ и подготовка

На активите с изтекъл период на съхранение.

2

Заличаване на данните

Зануляване на данните на три етапа и изтриване на данните, за да ги направим невъзможни за извличане.

3

Физическо унищожение

Чрез специална хидравлична преса. Унищожаваме различни IT активи, в т.ч. кредитни и банкови карти, CD, DVD, HDD, магнитни ленти и др.

4

Протокол за унищожение

В края получавате документ, удостоверяващ изпълнението на процеса.

Сертификати за сигурност

ISO 27001
ISO / IEC 27001:2013
ISO 27001
ISO 9001:2015
Община Елин Пелин
Архивохранилище с работен офис
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Администратор на лични данни

Сектори, които използват тази услуга

Всеки бизнес е длъжен да извършва навременно унищожаване на дигиталната информация, която създава.

Унищожаването на информация с Национални Архиви не е компрометирано в нито един момент, а процесът е сертифициран от LRQA по интегрирания ISO стандарт 9001:27001 (Quality Management & Information Security Integrated System) и внедрените процеси по GDPR.

Зелена инициатива на Национални Архиви
Зелена инициатива на Национални Архиви

За всеки тон унищожена хартия ние ще засаждаме дървета. Включете се в засаждането на новата гора на България!

Свържете се с Национални Архиви

Защитете бизнеса си и унищожете информацията по сигурен и екосъобразен начин с нас