Конфиденциално и сигурно унищожение на документи

В съответствие с българското и европейското
законодателство

Конфиденциалност

Отговаряме на изискванията по GDPR във връзка със защитата на личните данни на физически лица.

Спазени законови изисквания

С навременно унищожаване, за да избегнете санкции.

Протокол за унищожение

Който удостоверява, че сте спазили процедурите по унищожаване.

Нашият подход

Услугите по унищожаване на документи на Национални Архиви са надеждни и сигурни, съобразени със законодателството, както и със специфичните изисквания на бизнеса ви. За процеса се водим от закона за НАП, Закона за счетоводството и Закон за ДДС. Сроковете за съхранение тук.

1

Анализ и съвети

Извършваме предварителен анализ за определяне на информацията с изтекъл период на съхранение.

2

Необходими документи

Помагаме със заповед за унищожаване от ръководството, акт за унищожение и накрая издаваме протокол за унищожените документи.

3

Действие

Физическо унищожаване чрез специални машини.

4

Протокол за унищожение

Това е вашето доказателство при одит - в него се съдържа пълен опис на всичко, което е било заличено.

5

Допълнителни услуги

Унищожаването може да се извърши като еднократна услуга или да бъде периодична по установен график.

6

Контейнери за унищожение под наем

  • За да не се притеснявате къде да сложите документите за унищожение. Когато контейнерът се напълни - идваме, извозваме го и го заместваме с нов.

Разберете повече ➜

Сертификати за сигурност

ISO 27001
ISO / IEC 27001:2013
ISO 27001
ISO 9001:2015
Община Елин Пелин
Архивохранилище с работен офис
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Администратор на лични данни
Зелена инициатива на Национални Архиви
Зелена инициатива на Национални Архиви

За всеки тон унищожена хартия ние ще засаждаме дървета. Включете се в засаждането на новата гора на България!

Сектори, които използват тази услуга

Навременното унищожаване на документи, архиви и твърди дискове с изтекъл период на съхранение, вече е задължително за всеки бизнес.

Унищожаването на информация с Национални Архиви не е компрометирано в нито един момент. Процесът е сертифициран от LRQA по интегрирана система от стандартите ISO 9001:27001 (Quality Management & Information Security Integrated System) и внедрените политики и процедури за защита на личните данни, в съответствие с GDPR.

Свържете се с Национални Архиви

Защитете бизнеса си и унищожете информацията по сигурен и екосъобразен начин с нас