Въвеждане на данни

Превръщаме разпилените данни в
ценен източник на информация

Имате актуална информация всеки ден

Въвеждаме точно и бързо.

Получавате данни за анализ

В подходящ формат, за да подкрепят решенията ви.

Откривате тяхната стойност

Събраните данни са достъпни използване.

Нашият подход

В Национални Архиви въвеждаме данни от сканирани изображения, електронно генерирани или хартиени файлове, за да ви ги предоставим в удобен за използване дигитален формат.

1

Анализ

Съобразно крайната цел определяме как да организираме, структурираме и подредим информацията.

2

Въвеждане

Коректно и скоростно въвеждане на данните от обучени оператори.

3

Качествен контрол

По време на целия процес проверяваме и валидираме входните и изходни данни.

4

Софтуер за въвеждане

Работим гъвкаво - можем да въведем данните в специализирания софтуер на Национални Архиви или в друг софтуер, според изискванията ви.

5

Формат за получаване

Работим с всички разпространени формати: csv, Microsoft Excel Datasheet, .xml, .yaml, и други, по-специфични.

6

Експорт на данни

Процесът приключва с експорт и предаване по избран от вас график и начин.

Сертификати за сигурност

ISO 27001
ISO / IEC 27001:2013
ISO 27001
ISO 9001:2015
Община Елин Пелин
Архивохранилище с работен офис
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Съответствие с 2016/679 (GDPR)
Администратор на лични данни

Сектори, които използват тази услуга

Услугите ни по въвеждане на данни помагат на различни сектори да подобрят своите стратегии чрез придобитете знания от документите.

Въвеждаме данни от здравни, анкетни, клиентски карти, формуляри, фактури, товарителници, митнически декларации, застрахователни полици, кредитни досиета, договори, медицински файлове, различни административни документи.

Case Study

Как ЗК България Иншурънс постигна 30% по-кратко време за обработка на данни и заздрави връзката с клиентите си

Основна мисия на компанията е да бъде полезна на бизнеса и на своите клиенти...
zd-insurance-bg
Свържете се с Национални Архиви

Превърнете данните си в ценен източник на знание