NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Специализирани помещения за съхранение

Когато става въпрос за особено чувствителна информация, някои от вас могат да предпочетат съхранението й да се извърши дори в отделни помещения. За да подсигури вашия комфорт, Национални Архиви предлага специализирани помещения, където по ваше изискване могат да се съхраняват клинични изследвания, медицински проучвания, лични документи, студен бек-ъп носители на информация, CD, DVD или друго по ваша преценка. Тези помещения са климатизирани и вентилирани, като температура и влажността се конролират, а нивото на достъп до тях е ограничено. В тях също всички стандарти за правилното съхранение на документация в архивохранилищното пространство се изпълняват. В допълнение могат да се предоставят:

Услуги