NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS

Кашони за съхранение

Кашоните ни се изработват от ISO сертфицирана компания-производител, която създава и доставя кашоните съгласно нашите технически изисквания за размер, качество и здравина. Разполагаме с големи кашони и малки архивни кутии, които помагат организирането на информацията ви.

Услуги