Общи условия

Съдържанието на уеб сайт www.nacorp-bg.com е със защитени авторски права, принадлежащи на Национални Архиви Корп. ЕООД („Носител на авторско право“), и е обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Национални Архиви Корп. ЕООД с уебсайт www.nacorp-bg.com. Нерегламентираното му използване представлява закононарушение и би могло да доведе до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Носителят на авторското право позволява изполвването на съдържанието, публикувано на сайта www.nacorp-bg.com, единствено и само, ако е получил запитване и е дал своето конкретно писмено съгласие, както по отношение на съдържанието, така и по отношение на лицето, желаещо да използва съдържанието.

Подалият запитване и получил съгласието на Национални Архиви Корп. ЕООД за използване на конкретно съдържание, следва задължително да посочи Национални Архиви като източник, заедно с url адреса, откъдето то е взето.