Среща на върха инициатива “Три морета”. Акценти от панел Дигитализация.

Digitalization

Дигитализационният панел обедини експерти от публичната инфраструктура, 5G мрежите, сателитна свързаност и мениджмънт. Надяваме се, че и на вас ще послужи за вдъхновение.


В рамките на два дни – от 8 до 9 юли 2021 България бе домакин на Шестата среща на върха на регионалната инициатива “Три морета” – енергийна, транспортна и дигитална свързаност са ключовите теми, които обединяват 12 държави от Европейски съюз, разположени между Черно, Адриатическо и Балтийско море.


От бизнеса 400 български и международни компании се включиха, включително от Google, Amazon. Основна цел бе да обсъдят и да видят как могат да направят по-ефективно регионалното сътрудничество за постигане на ускорен икономически растеж и реално социално и икономическо сближаване между Източна и Западна Европа.


И ние, от Национални Архиви, бяхме там, за да може да почерпим от опита на онези представители  на бизнеса, които носят промяна, да разберем новите насоки в ключовите сфери от нашата дейност, каквато е дигитализацията и как  чрез действията си да се уверим, че услугите ни подкрепят клиентите ни в техните стъпки по пътя на цялостната дигитална трансформация.


Панел ДигитализацияАкценти.


Основна тема бе изграждане на умна инфраструктура като ключ за икономическо развитие на региона.


Разглеждани теми:

  • Дигитализацията на инфраструктурата в Индустрии 4.0.
  • Публично достъпен облак като основа за услуги от умната инфраструктура
  • Достъп до публични данни


Министърът на икономиката на Република България Асен Василев заяви, че е оптимист и вярва, че бизнес форумът на Трите морета може да доведе до промяна в дигитализацията и ще помогне на всички да растат. Според него:

Освен, ако не позволим на предприемачите да не бъдат толкова строго регулирани от текущите правила, нищо няма да се случи. С координация можем да продължим напред, където останалата част на Европа внедрява новите процеси.

Циприан Телеман, заместник секретар в Министерство на проучванията, иновациите и дигитализацията от Румъния, бе ключов говорител и открои две точки за успех:

  1. Трябва да предприемам действие – идеите, които се обсъждат да се превърнат в реални проекти с измерими резултати
  2. Как действаме – трябва да се отделят време и ресурси в дигитализация и обучение, защото всички вярваме, че дигитализацията може и ще промени света. Трябва да предприемем действия и то заедно.


Фактори и субфактори за дигитална конкурентоспособност


Ако могат да се откроят факторите (за справка – графиката по-долу) това са: познание, технологии, готовност в бъдещето. Към тях пряка връзка имат: намиране на подходящи кадри, обучение и тренинг, научна подготовка, регулаторни рамки, капитал и достъп до него, технологии, гъвкавост и адаптация, бизнес свързаност, ИТ интеграции.

Digitalization

Изграждането на интелигентна инфраструктура е ключ за икономически растеж


В дискусионния панел бяха дадени примери от представители на бизнеса и техния опит в модернизация на градовете в сферите транспорт, енергетиката, свързаност на гражданите като ключови фактори за икономически растеж и привличане на чуждестранни инвестиции.


Сериозен акцент бе поставен върху съвместната работа, не само в държавата, а и между държавите за изграждане на единна екосистема от доставчици на мрежа и инфраструктура, апликации, публичен облачен доставчик и правителствени разпоредби.  


Всичко това, подкрепено от квалифицирани кадри по отношение на логистиката, технологиите и цялостната интеграция.


Достъп до отворени данни в машинночетим формат


Голямо е значението на достъпа до портал за отворени данни, и то в машинночетим формат. Отворените данни са тези данни, които са свободни за достъп, анализ, използване и преизползване до всички. Те трябва да са цялостни и достъпни в удобен за ползване формат. Може да са във като .csv, книги, снимки, карти, 3D и други.


Порталът на България за отворени данни стартира през 2014 година и може да бъде намерен на този адрес: https://data.egov.bg/organisation


Единна система от инфраструктура, доставчици и новатори в бизнеса

Digitalization

Представители на 5G, бизнеса, гигантите Amazon и Google споделиха своите възгледи за описаните цели по този начин:

Дигитализирайте, за да можете да улесните онези сфери на живота, които отнемат най-много време. Това е промяна в мисленето.

Изабела Грегор – Цехович
Вице президент Амазон Уеб Услуги, САЩ

(Дигитализацията) е автоматизация на процесите, използване на човешки ресурси по-добър начин, излизане на нови пазари, изграждане на нови продукти.” Той спомена, че трябва да намалим празнината между новаторите и пазара като същевременно се спазват разпоредбите и се изграждат нови програми.

Разван Атим
Генерален директор Източна Европа UiPath, Румъния

Трябва да автоматизираме повтарящи се прогреси. Дигитализация има различни проявления за различните компании. За да може дигитализацията да работи за тях, трябва да се разберат процесите зад тях.

Михал Поточек
Главен изпълнителен директор на оператора Chmury Krajowej

Авторски права © National Archives 2021

Other related posts