Docs Online

Софтуерът, който ви помага да намерите документите си бързо и сигурно и да ги видите дори през екрана на телефона си!

Video Placeholder

Как работи софтуерът на Национални Архиви

Софтуерът, който ви помага да намерите документите си бързо и сигурно и да ги видите дори през екрана на телефона си!

 • Сигурно защитен
 • С него намирате конкретен документ измежду милиони
 • Следите как се променя вида и обема на архива през годините
 • Правите прогнози и анализи
 • В него се вписват единствено потребители, които имат създадено собствено потребителско име и парола
 • Всеки потребител вижда само документите, до които му е предоставен достъп

Вижте още видеа

Video Placeholder

Как работи софтуерът на Национални Архиви

Софтуерът, който ви помага да намерите документите си бързо и сигурно и да ги видите дори през екрана на телефона си!

 • Сигурно защитен
 • С него намирате конкретен документ измежду милиони
 • Следите как се променя вида и обема на архива през годините
 • Правите прогнози и анализи
 • В него се вписват единствено потребители, които имат създадено собствено потребителско име и парола
 • Всеки потребител вижда само документите, до които му е предоставен достъп
Video Placeholder

Търсене и намиране на документи

За секунди ще намерите конкретен документ! Това може да стане чрез различни параметри като:

 • Номер
 • Дата
 • Частични белези (напр. водещите цифри от номера)
 • Чрез коментар или описание
 • Чрез задаване на по-сложен диапазон и равенство
Video Placeholder

Унищожаване на документи

Демонстрираме как с една-две отметки ще използвате софтуера на Национални Архиви, за да:

 • Проследявате кои документи е време да бъдат унищожени
 • Правите справки кои документи са били унищожени и кои не са
 • Кои документи са запазени заради вътрешни особености, правила и процедури
 • Изтеглите резултатите в табличен вид
Video Placeholder

Управление на достъпа

Софтуерът на Национални Архиви може да се пригоди към вашата организационна структура, за да може с него да работят служители от различни отдели:

 • Създаваме различни права на достъп, за да може всеки от екипа ви да работи единствено с документите, които е необходимо да вижда
 • Достъпът може да бъде до целия архив, ограничен по отдел или по регион
 • Както и по друг избран критерий
Video Placeholder

Визуализация на сканирани документи

Софтуерът на Национални Архиви ви позволява да достъпите вашите документи бързо и сигурно:

 • Организирани файлове за лесна навигация
 • Възможност за прилагане на един или няколко филтъра
 • Възможност за преглеждане, принтиране или изтегляне
 • Високо качество на сканираните документи
1

В рамките на 24 часа се свързваме с вас и уточняваме ключовите параметри за вашите видове документи.

2

Изготвяме демо версия в рамките на 3 - 5 дни.

3

В удобен ден и час правим демонстрация на създаденото демо за вашия електронен архив.

4

Отговаряме на въпроси.

Заявете демо

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.