От унищожаване на хартия до засаждане на нова гора в България

С навременното унищожаване на документи

Защитавате бизнеса си

С навременно унищожаване на информация с Национални Архиви вие ще спазите сроковете за съхранение, определени в действащите нормативни уредби.

Без излишни разходи

Управлявате и съхранявате единствено онези информационни активи, които са в срок, необходими са и са полезни за компанията.

Грижите се за околната среда

Чрез избора да унищожите документите си с Национални Архиви давате своя принос за опазване на околната среда и засаждането на нова гора в България!

От 2022 година Национални Архиви добавя още една стъпка към своите зелени действия! Стартираме ежегодна инициатива, с която поемаме ангажимент - за всеки тон унищожена хартия ще засаждаме дървета. Вие, нашите клиенти, сте нашите най-големи помощници за целта!

Нашата мисия е да направим България по-зелена и
да върнем баланса в природата. Унищожете с нас и
се включете в инициативата!

Защо горите имат значение?

Защо горите имат значение?

Горите намаляват парниковите газове с близо 9 % (по данни от 2018) от общите емисии, които за същия период са изчислени на над 3 млн. тона.

Дърветата ни доставят кислорода, който дишаме.*

Защо горите имат значение?

Защо горите имат значение?

Всяка година едно дърво може да пречисти около 27 кг вещества, които замърсяват въздуха.*

Защо горите имат значение?

Защо горите имат значение?

Без дъждовните гори животът на Земята би станал нестабилен. те са дом на ⅔ от живите видове на планетата.*