Company logo

NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Защо да изберете нас?

 Еталон в професията

"Национални Архиви Корп." предлага услуги в областта на сигурното съхранение и управление на всички видове документи - услуги, които помагат на бизнеса да намали разходите и да контролира рисковете, произтичащи от непрекъснатото развитие на бизнеса и свързани със законови и административни изисквания и вътрешните и външните процедури, а също и да защитите информацията си и да имате достъп до нея по всяко време.

 Нашата Мисия

Мисията на Национални Архиви е да предоставим на нашите клиенти по-добра:

Нашата бизнес философия: Фокус върху услугите

Развитието и успехът на Национални Архиви се основават на нашите ангажименти към клиентите ни. Философията ни за предоставяне на услуги направлява всяко наше действие. Вярваме, че нашата организация на предоставяне на услуги е най-добрият начин за създаване и поддържане на партньорско взаимодействие с нашите клиенти, а също и възможност да отговорим на нуждите и изискванията им. Ние посрещаме нуждите на нашите партньори, оказвайки подкрепа в управлението на архивите им, логистика и администрация, адаптирани системи за електронно управление и обучение.

Няколко факта:

Нашите услуги - еталон в професията

Услуги