Зелена политика

Национални Архиви подхожда с грижа и отговорност към всеки аспект от своята дейност. Избрахме действия, с които да намалим отпечатъка, който оставяме върху околната среда, както и да изградим дългосрочни навици. Ето кои са нашите зелени действия:

Пестим ценни суровини и ресурси

Един тон рециклирани пластмасови отпадъци спестява 2 тона нефт.

Пестим енергия

Енергията, спестена от рециклиране на пластмасова бутилка, осигурява 25 минути работа на един компютър.

Спасяваме природата

Рециклирането на един тон хартия спасява 13 дървета от отсичане.

Намаляваме обема на сметищата

Разделно събраните отпадъци се преработват и от тях могат да се създадат нови предмети.

Разделно събиране на отпадъци. Защо е важно?

За една година всеки един от нас произвежда около 446 кг боклук. Те се рециклират по-лесно и по-ефективно, когато са правилно разпределени.

Потребление на енергия

Повишаването на температурата на Земята в комбинация с натрупването на парникови газове е известно като т.нар. парников ефект. За да спестим енергия и намалим топлината:

Използваме енергоспестяващи лампи - те спестяват около 75% повече енергия в сравнение със стандартните.
Офис пространство и складова част са разделени на зони – осветени са единствено зоните, където има движение.
Sleep mode – в момента, в който компютърът няма да се използва за определено време, “заспива”.
Потребление на енергия
Отношение към документите на хартия

Отношение към документите на хартия

Дърветата понижават температурата в градовете, осигурява ни кислород и извличат отровни химикали от почвата. Ние се грижим по-малко дървета да бъдат отсечени:

Използваме рециклирана хартия от поддържана гора, за да не застрашаваме дърветата и видовете, които ги обитават.
Поставяме ненужни документи в контейнери за унищожаване на документи.
Следваме вътрешно-фирмените политики за управление на цялостната документация в хартиен и електронен вид.
Дигитализираме се! - периодично оптимизираме онази част, която може да съществува в изцяло електронен вид.
Зелена инициатива на Национални Архиви
Зелена инициатива на Национални Архиви

За всеки тон унищожена хартия ние ще засаждаме дървета. Включете се в засаждането на новата гора на България!