За Национални Архиви

Ние от Национални Архиви искаме да сме сигурни, че с дейността си сме катализатор на прогреса на бизнеса, администрацията и обществото.

Национални Архиви е частна компания с дългогодишен опит, лидер в цялостните аутсорсинг решения за архивиране, организиране, съхранение и управление на документи и данни и унищожаване.

Вярваме в силата на информацията и нашата мисия е да осигурим нейната организация, защита и безпроблемно използване.

Днес стотици компании ни се доверяват, за да ги подкрепим в развитието им и да им помогнем да отговорят на регулаторните изисквания, да получат 24/7 дигитален достъп при различни справки от всяка точка на света по всяко време, и да спестят до 50% от разходите си за тази част.

Ключови моменти през годините

2006
2010
2011
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Начало
Национални Архиви започна своята дейност през 2006-та година с екип от трима души, 150 м2 помещение и един голям клиент.
Архивохранилище със статут
Национални Архиви разраства значително своята клиентска база и се премества в нова база с площ от 1750 м2 за архив. Изграждаме базата, съобразно всички специфични изисквания за съхранение на документи,...
Сертифициране по ISO стандарти
За изпълнението на услугите, свързани с документи на юридически и физически лица, държавен сектор и организации с нестопанска цел, се сертифицираме по интегрираната система от ISO стандарти 9001:27001 от Lloyd’s...
Признание от световна организация
Ставаме член на световната асоциация Ariba.
Инвестиции и нови дигитални услуги
Базата става собственост на Национални Архиви, а помещенията за архив се удвояват – 3500 м2. Разширявамe услугите си по дигитализация чрез нови процеси и технологии.
Разширяване услугите по унищожаване
Заедно с унищожаването на документи започваме да унищожаваме и твърди носители на информация. Това включва комбинация от механично унищожаване на карти, DVD, CD, хард диск носителите и заличаване и зануляване...
Модерен център по дигитализация в София
Откриваме специализиран център по дигитализация и въвеждане на данни в София. Добавяме нови услуги по бекъп на дискове и бекъп на база данни.
GDPR съответствие
Влизаме в съответствие с Регламент 2016/679 – GDPR. С цел поддържане на най-висок стандарт на качество и защита в грижата за информацията назначаваме и вътрешен Data Protection Officer.
Цялостно ребрандиране
13 години след създаването си Национални Архиви се ребрандира изцяло. Процесът обхваща смяна на лого, визуалната идентичност и стил на комуникация. Основната цел е да скъсим дистанцията с потребителите и...
Допълнителна архивохранилища база
Клиентите са над 200, потребителите на системата над 2000, а за тях се грижи над 35 души екип. Площта на архивохранилищата нараства до над 5350 м2. Развиваме нови услуги в...
Награди и признания
През 2021 Национални Архиви получава няколко важни признания. Компанията е избрана за участник в програмата за растеж и развитие “Dare to scale” на глобалната мрежа Endeavor и получава награда “Златно...
Екипът на Национални Архиви
Архивохранилище със статут
Сертифициране по ISO стандарти
ariba
Инвестиции и нови дигитални услуги
Разширяване услугите по унищожаване
Модерен център по дигитализация в София
GDPR съответствие
Цялостно ребрандиране
Допълнителна архивохранилища база
Награди и признания

Опитът в цифри

16
години опит
1000+
потребители на софтуера
250+
Клиенти от различни икономичеснки сектори
35+
Специалисти в екипа

Ние вярваме

В цялостния подход на работа, развитието на уменията, екипността, етиката и дългосрочните партньорски взаимоотношения. Водещите ни ценности могат да се открият във всичко, което правим.

Устойчиво развитие

Предлагаме качество на услугата без компромис, като прилагаме от професионализъм, информираност и постоянно усъвършенстване.

Отговорност и грижа

Във всички сфери на дейността ни - към екипа, клиентите и околната среда.

Постоянно подобрение

Вярваме в максимата, че днес можем да сме по-добри от вчера, а утре - по-добри от днес, за да предоставяме безупречни услуги.

Иновативност и
предприемачески дух

За да запазим своята гъвкавост и да можем да позволим на промените да ни водят напред.

Вярваме в това, което правим

Имаме задължението да се уверим, че внасяме нещо ново и необходимо за ефективното развитие и разрастване на бизнеса на клиентите ни.

Заедно с нас са нашите бизнес партньори

equinix

Lloyd's Register

BESCO

Xerox

BIT

akrea

Намираме точното решение за вас