Нашата история

С всичко, което правим, ние от Национални Архиви искаме да сме
сигурни, че внасяме добавена стойност върху бизнеса на нашите клиенти.

2006

Начало

Екипът на Национални Архиви
Национални Архиви започна своята дейност през 2006-та година с екип от трима души, 150 м2 помещение и един голям клиент.

2010

Архивохранилище със статут

Архивохранилище със статут
Национални Архиви разраства значително своята клиентска база и се премества в нова база с площ от 1750 м2 за архив. Изграждаме базата, съобразно всички специфични изисквания за съхранение на документи, които професията ни налага. Това включва вътрешна конструкция, поддържане на определени условия в помещението и защитни механизми за достъп до и в сградата. През 2010-та година сградата получава официален статут на архивохранилище.

2011

Сертифициране по ISO стандарти

Сертифициране по ISO стандарти
За изпълнението на услугите, свързани с документи на юридически и физически лица, държавен сектор и организации с нестопанска цел, се сертифицираме по интегрираната система от ISO стандарти 9001:27001 от Lloyd’s (Управление на качеството и Информационна сигурност). Стандартът е с обхват съхранение, доставка и унищожение на документи и други носители на информация, включително сканиране и хостиране на информация. Национални Архиви е администратор на лични данни и работим в съответствие с българските и европейски регулации и GDPR. От 2013г. членуваме в най-голямата бизнес мрежа в света – ARIBA.

2013

Признание от световна организация

ariba
Ставаме член на световната асоциация Ariba.

2015

Инвестиции и нови дигитални услуги

Инвестиции и нови дигитални услуги
Базата става собственост на Национални Архиви, а помещенията за архив се удвояват – 3500 м2. Разширявамe услугите си по дигитализация чрез нови процеси и технологии.

2016

Разширяване услугите по унищожаване

Разширяване услугите по унищожаване
Заедно с унищожаването на документи започваме да унищожаваме и твърди носители на информация. Това включва комбинация от механично унищожаване на карти, DVD, CD, хард диск носителите и заличаване и зануляване на информацията в тях.

2017

Модерен център по дигитализация в София

Модерен център по дигитализация в София
Откриваме специализиран център по дигитализация и въвеждане на данни в София. Добавяме нови услуги по бекъп на дискове и бекъп на база данни.

2018

GDPR съответствие

GDPR съответствие
Влизаме в съответствие с Регламент 2016/679 – GDPR. С цел поддържане на най-висок стандарт на качество и защита в грижата за информацията назначаваме и вътрешен Data Protection Officer.

2019

Цялостно ребрандиране

Цялостно ребрандиране
13 години след създаването си Национални Архиви се ребрандира изцяло. Процесът обхваща смяна на лого, визуалната идентичност и стил на комуникация. Основната цел е да скъсим дистанцията с потребителите и да помогнем на компаниите да припознаят добавената стойност, която грижата за информацията би им донесла за развитие на техния бизнес.

2020

Допълнителна архивохранилища база

Допълнителна архивохранилища база
Клиентите са над 200, потребителите на системата над 2000, а за тях се грижи над 35 души екип. Площта на архивохранилищата нараства до над 5350 м2. Развиваме нови услуги в сферата на Data management & Data entry и продължаваме да работим за изграждане на добавена стойност за своите клиенти чрез Пазарни тенденции. Изграждане на нова база, съобразно всички специфични изисквания за съхранение на документи, които професията ни налага. Това включва вътрешна конструкция, поддържане на определени условия в помещението и защитни механизми за достъп до и в сградата. Новата сградата отговоря на изисквания за съхранение на архивни документи. Тя притежава и специални сейф стай за по конфиденциална, специфична документация и ИТ носители.

2021

Награди и признания

Награди и признания
През 2021 Национални Архиви получава няколко важни признания. Компанията е избрана за участник в програмата за растеж и развитие “Dare to scale” на глобалната мрежа Endeavor и получава награда “Златно сърце” за КСО кампания “Топли весели крачета”. В същата година стартираме и Партньорска програма с мисъл и грижа за своите клиенти и с мисия да помогнем на повече хора да открият предимствата, които архивирането носи за подобрение на работата с документи и информация.
Свържете се с Национални Архиви

Да намерим точното решение заедно

Вече над 250 компании от различни икономически сектори ни се довериха. Те успяха да променят начина си на работа и да съкратят разходите си с близо 50% за архивна дейност.