Сканиране и индексиране на документи


Ще работите с модерен архив и бързо ще намирате необходимата ви информация.


Обемът на хартиени документи, които организациите трябва да обработват, се е увеличил десетократно през последните години. Това води до по-високи разходи за обработка на хартията, което намалява маржа на печалбата. С услугите ни по дигитализиране на документи и систематизирането им в удобен софтуер, които предлагаме, ви гарантираме по-добра организация, конкурентоспособност и бърз достъп до необходимата информация.

Дигиталната трансформация на хартиения документ ще ви помогне да:

 • Защитите бизнеса си - електронният вариант носи същата информация като хартиения носител, но я предпазва от злополуки (избледняване, влага, мухъл, наводнения, пожар и други рискове).
 • Спестите време и пари за скъпа техника и софтуер
 • Избегнете наемането на допълнителен персонал и влагането на ресурси за преквалификацията му
 • Повишите продуктивността на екипа си, тъй като ще съкратите времето, прекарано в търсене на документите и ще насочите фокуса им върху основните си бизнес дейности
 • Сте в съответствие с GDPR изискванията за защита на лични данни като минимизирате рисковете, свързани с обработката на хартиените документи

Национални Архиви прилага изпитани решения за дигитализация, сканиране, индексиране и съхранение на вашите документи по надежден и ефективен начин. Резултатът за вас е гъвкав, удобен и модерен архив, който позволява лесно управление на документите и справяне с променящите се бизнес изисквания. Вижте повече за нашите услуги по дигитализиране или изпратете запитване.

 

Сканиране и индексиране

 

Управлявате лесно и бързо нарастващия обем от хартиени архиви и пестите време и ресурси.
Национални Архиви сканира всякакви по вид и размер документи (от формат А7 или по-малък) до формат А0 включително и достигаме десетки хиляди страници на ден.

Сканиране на документи

 • Подготвяме документите (сваляме кламери/телбод, разгръщаме страници, както и възстановяваме повредени такива)
 • Подобряваме качеството на дигитализираните изображения: изсветляваме/потъмняваме, ротираме, изрязваме и изчистваме образа, премахваме фон и др.
 • Оптическо разпознаване на шрифта (OCR)
 • Запазваме в най-разпространените формати на пазара: PDF, DOC, TIFF, JPG, XLS и др.
 • Обработените изображения могат да бъдат записани на различни електронни носители по ваш избор

Сканирането на документи може да бъде в мащаб едно към едно или „по мярка” за редки и деликатни архивни документи. Това може да бъде осъществено в сиво, черно-бяло или цветно според типа и качеството на оригиналите. При масово сканиране изображенията могат да бъдат с резолюция до 600 DPI.

Индексиране на документи

Въвеждаме информация от документите според предварително уточнените с вас параметри за по-лесното им намиране - напр.: номер, дата, контрагент.

Допълнителни услуги*:

 • Баркодиране;
 • Осигуряване на FTP връзка за по-лесен и сигурен обмен на информация;
 • Трансфер на данни;
 • Системна интеграция;
 • Компресия на файловете.

*Без да се ограничават само до това

Част от документите, които сме дигитализирали: полици, фактури, договори, подвързани книги, чертежи, нотариални актове, медицински досиета, досиета на персонал, различни административни документи и други.

Свържете се с нас, за да узнаете повече за нашите услуги по сканиране и индексиране на документи.

1

Въвеждане на данни

Национални Архиви има доказан опит във въвеждането на данни (Data Entry & Data Input). През годините, вследствие на работата си по различни проекти, сме се сблъсквали с най-разнообразни документи. Предлагаме високи точност, скорост и контрол на качеството на изходните данни, както и по време на целия процес.

Въвеждаме данни като букви, цифри и символи от следните видове документи:

 • Фактури;
 • Товарителници;
 • Митнически декларации;
 • Кредитни досиета;
 • Договори;
 • Клиентски карти;
 • Здравни карти;
 • Медицински файлове;
 • Различни административни документи.

Предлагаме и допълнителни услуги като:

 • Въвеждане на данни в клиентска база данни
 • Генериране на текстови бази данни, достъпни на място или чрез интернет
 • Обмен на информация с клиенти през защитени канали

В зависимост от какво се нуждаете, въвеждането на данните може да бъде част от процесите по сканиране и индексиране или може да бъде извършено самостоятелно като отделна услуга.

Свържете се с нас и разберете повече как можем да ви съдействаме във вашия проект.

Още информация за професионално въеждане на данни може да намерите тук

Да намерим точното решение заедно